Partij voor de Dieren: gezondheid van omwo­nenden geiten­hou­de­rijen in gevaar


22 juni 2017

De statenfractie van de Partij voor de Dieren roept het college op maatregelen te treffen inzake de geitenhouderij. Uit onderzoek van het RIVM blijkt dat omwonenden van geitenhouderijen onder andere een grotere kans hebben op longontsteking. De partij wil een stop op nieuwe geitenhouderijen en uitbreidingen van bestaande bedrijven. Ook het ombouwen van melkveehouderijen naar geitenmelkerijen dient voorkomen te worden.

Staatssecretaris Van Dam stelt in een kamerbrief dat het bevoegd gezag bij besluitvorming rekening dient te houden met de bevindingen uit het rapport. Ankie Voerman, statenlid voor de Partij voor de Dieren, ondersteunt dit van harte en wil dat het college haar verantwoordelijkheid neemt voor de gezondheid van de omwonenden: “Wij vragen het college welke mogelijkheden ze ziet om, binnen haar bevoegdheden, een rol te spelen in het minimaliseren van volksgezondheidsrisico’s in, nabij en als gevolg van veehouderijen”. De Partij voor de Dieren roept het college tevens op om met gemeenten in overleg te treden zodat bij het verlenen van vergunningen terdege rekening wordt gehouden met gezondheidsrisico’s.

Voor omwonenden van pluimveehouderijen was het extra voorkomen voor longontsteking al eerder aangetoond. Door de hoge prijs voor geitenmelk maken rundmelkveehouders vaker de overstap naar geitenhouderij. Het aantal geiten in de provincie is sinds 2000 verdubbeld. Geitenhouderij wordt door het provinciebestuur niet aangemerkt als intensieve veehouderij, en valt dus niet onder de nieuwe, strengere regelgeving. Geiten worden echter overwegend in stallen gehouden en komen nooit buiten. De stallen stoten veel fijnstof en endotoxinen uit.

Bekijk hier de schriftelijke vragen.