Partij voor de Dieren wil betere verkeers­maat­re­gelen voor reeën


19 mei 2018

Groningen, 18 mei 2018 - De Partij voor de Dieren wil dat de provincie zich meer inspant om het onnodig hoge aantal aanrijdingen met wild te verlagen. Zo zouden op wegen waar veel ongelukken plaatsvinden, wildwaarschuwingsinstallaties kunnen worden geplaatst, zoals op de N361 tussen Lauwersmeer en Lauwersoog. Daarnaast wil de partij dat de provincie zich inspant voor een betere samenwerking tussen politie, wegbeheerders en andere betrokken organisaties zoals de Dierenambulance en de reeënopvang.

Statenlid Kirsten de Wrede: “Jaarlijks worden honderden reeën doodgereden, of ze vluchten gewond het bos in. De provincie heeft een zorgplicht voor dieren in de Groninger natuur en wij denken dat Groningen zich te weinig inspant om het aantal aanrijdingen terug te brengen”. Bij Dalfsen in Overijssel zijn succesvolle wildsluizen met infraroodsensoren en waarschuwingslichten in gebruik. Het aantal aanrijdingen met reeën nam hier met een spectaculaire 95% af. In Duitsland heeft men ook goede ervaringen met deze installatie. De Partij voor de Dieren vraagt het provinciebestuur om in ieder geval bij de Lauwersmeerweg een waarschuwingssysteem te installeren. Verder moeten er meer financiële middelen worden vrijgemaakt om ook op andere wegvakken de best beschikbare technieken toe te passen.

De zogenaamde valwildregeling, waarbij jagers gewonde reeën opsporen en vervolgens meestal doodschieten, is de Partij voor de Dieren een doorn in het oog. De Wrede: “Jagers zijn geen dierenartsen en zullen mogelijk eerder besluiten een ree te doden die eigenlijk naar een reeënopvang gebracht moet worden. Dat jagers de ree voor eigen gebruik mogen meenemen, helpt niet mee om een integere beoordeling te maken over de overlevingskansen van het dier”.

Voor automobilisten is het onduidelijk bij welke instantie aanrijdingen met groot wild gemeld moeten worden. Politie, provincie en faunabeheerders speken elkaar tegen over wie de verantwoordelijkheid draagt voor het afhandelen van meldingen. In samenwerking met het Rijk en de provincies zou er volgens de Partij voor de Dieren één centraal meldpunt moeten komen voor aanrijdingen met groot wild, zodat het voor alle burgers simpel is om ongevallen te melden en vervolgens de betrokken instanties te activeren. In Duitsland is inmiddels een app in gebruik, die waarschuwt voor plaatsen waar wild kan oversteken en na een aanrijding kan men via deze app de verantwoordelijke wegbeheerder waarschuwen.

U kunt de vragen aan het college hier inzien.