Partij voor de Dieren stelt jacht­ri­tuelen en alco­hol­ge­bruik bij jacht en uitvoering over­heids­taken aan de kaak


20 november 2018

De Partij voor de Dieren wil van het College weten of ook in Groningen jachtrituelen worden uitgevoerd en hoe het gesteld is met alcoholgebruik onder jagers en de controle daarop. Jagers doden voor de provincie nog altijd dieren in het kader van ‘wildbeheer en schadebestrijding’, ondanks fel verzet van de Partij voor de Dieren. Rondom de jacht bestaan allerlei gebruiken die getuigen van weinig respect voor dieren en is alcoholgebruik wijdverbreid. Tegelijkertijd worden jagers wel geacht overheidstaken uit te voeren.

Fractievoorzitter Kirsten de Wrede noemt de rituelen en het gebruik van alcohol respectloos. “Eerst een weerloos dier doodschieten en het dan nog verder vernederen door allerlei onzinnig machogedrag uit te voeren, het is schandalig. Als blijkt dat dit ook in de provincie gebeurt, is dat zeer kwalijk.” De Wrede noemt verder alcohol als één van de oorzaken dat jagers mis schieten (één op de drie ganzen en kleine zwanen vliegt rond met hagel in het lijf) en geregeld een ander dier schieten dan ze zelf denken.

De Wrede zet grote vraagtekens bij de deskundigheid van jagers. Het afgelopen jaar vonden er in Nederland meerdere jachtincidenten plaats, waarbij een dode en meerdere gewonden vielen. Ook in het buitenland worden met regelmaat passanten doodgeschoten. De Wrede: “Natuurliefhebbers en recreanten melden ons dat ze zich soms ernstig bedreigd voelen, als ze omringd worden door geknal. En het erge is dat die angst terecht is.”

Naast mensen zijn ook zeldzame, beschermde diersoorten het slachtoffer van jagers die diersoorten niet kunnen onderscheiden. Zo werd onlangs een zwaar beschermde dwerggans gedood, en werd een krakeend voor een wilde eend aangezien en doodgeschoten. De Partij voor de Dieren wil dat het College de jacht op de kolgans in de wintermaanden (mede) daarom volledig stopzet, omdat dwergganzen ook in Groningen voorkomen.

In de media duiken filmpjes op waarbij jagers die voor het eerst een dier doden een soort ontgroeningsritueel ondergaan, waarbij de jager met ontbloot onderlijf boven het gedode dier hangt, terwijl zijn jachtgenoten hem met een tak klappen op zijn blote billen geven. Ook bestaan er diverse bloedrituelen waarbij gezichten van jagers met bloed van het gedode dier worden bestreken, of de takjes (‘breuk’) voor op de hoed door het bloed worden gehaald. Bij gedode reeën wordt de bek volgestopt met takken, bij wijze van ‘laatste maaltijd’.

De partij stelt daarnaast vragen over alcoholgebruik tijdens de jacht. Gebruik is om bij het schieten van groot wild bij het kadaver een borrel te drinken, het zogenaamde ‘dooddrinken’ of ‘mummelen’. Ook na afloop van de jacht wordt regelmatig stevig gedronken, zodat jagers mogelijk onder invloed van alcohol met hun jachtgeweer naar huis gaan, wat tot risicovolle situaties kan leiden. Zelfs voorafgaand aan de jacht wordt soms ingedronken, zodat jagers onder invloed het veld ingaan, met mogelijk gevolg dat er meer dieren verwond in plaats van gedood worden. Ook de kans op jachtongelukken neemt toe.

De schriftelijke vragen vindt u hier.