Partij voor de Dieren demon­streert in stilte voor behoud van slot op de Inten­sieve Veehou­derij


14 november 2018

Partij voor de Dieren demonstreert in stilte voor behoud van slot op de Intensieve Veehouderij

Groningen, 14 november 2018 - De Partij voor de Dieren zal zometeen, vanaf 9:00 deze ochtend, in stilte demonstreren voor het behoud van de plannen om de Intensieve Veehouderij in onze provincie op slot te zetten. Het onderwerp staat vandaag op de agenda van de Provinciale Staten.

Ankie Voerman, statenlid van de Partij voor de Dieren, vindt het absurd dat er gesproken wordt van plannen om dat slot eraf te halen. Voerman: "Intensieve Veehouderij is slecht voor de dieren, die er een dieronwaardig leven in leiden, of die kooi nu heel klein is of iets minder klein: het blijft een gevangenis voor dieren". Daarnaast wijst de partij op de grote overlast die intensieve veehouderij met zich meebrengt voor de directe leefomgeving, zoals veel verkeer, stank en fijnstof. Voerman noemt het vreemd dat politieke partijen die zeggen de belangen van boeren te behartigen, de boeren niet helpen om de overstap te maken naar een andere bedrijfstak of de biologische veehouderij, maar blijven hangen in verouderde systemen die steeds meer onder druk van de maatschappij komen te liggen.

De partij wijst daarnaast op de gevolgen van klimaatverandering, voor ongeveer 15% op conto van de veehouderij te schrijven en de afname van de biodiversiteit, die voor 30% aan de veehouderij geweten wordt mondiaal. In Nederland ligt dat percentage nog een stuk hoger.

Ankie Voerman is namens de partij woordvoerder bij de stilte-actie.