Schrif­te­lijke vragen betref­fende rituelen en drank­ge­bruik bij jacht


Indiendatum: nov. 2018

Geacht college,

Jacht en schadebestrijding door middel van doden wordt door de overheid uitbesteed aan de leden van wildbeheereenheden (WBE’s). Deze leden zijn bijna allemaal vrijwillige, hobbymatige jagers in bezit van jachtakte. Er zijn redenen om aan te nemen dat er onder jagers veel rituelen gebezigd worden en dat er regelmatig sprake is van drankgebruik. In de media duiken filmpjes op waarbij jagers die voor het eerst een dier doden een ontgroeningsritueel ondergaan, waarbij de jager bijvoorbeeld met ontbloot onderlijf boven het gedode dier hangt, terwijl zijn jachtgenoten hem met een tak klappen op zijn blote billen geven. Ook bestaan er diverse bloedrituelen waarbij gezichten van jagers met bloed van het gedode dier worden bestreken, of de takjes (‘breuk’) voor op de hoed door het bloed worden gehaald. Bij gedode reeën wordt de bek volgestopt met takken, bij wijze van ‘laatste maaltijd’.

Tijdens de jacht (het ‘dooddrinken’ of ‘mummelen’ bij het schieten van groot wild) en na afloop van de jacht wordt regelmatig stevig gedronken, zodat jagers mogelijk onder invloed van alcohol met hun jachtgeweer naar huis gaan, wat ons inziens tot risicovolle situaties kan leiden.[1] Zelfs voorafgaand aan de jacht wordt soms ingedronken, zodat jagers onder invloed het veld ingaan. Het gevolg kan zijn dat er meer dieren verwond in plaats van gedood worden, en ook de kans op jachtongelukken neemt toe.

Jachtincidenten zijn weer volop in het nieuws. In juni kwam in Vriezenveen een jager om het leven[2]. Recent was er in Zeeland sprake van drie jachtincidenten, waarbij diverse mensen gewond raakten[3],[4],[5]. In Duitsland[6], Frankrijk[7], Italie[8] en Slowakije[9] zijn in de afgelopen twee maanden weer mensen doodgeschoten door jagers, . In Limburg werd een zeldzame dwerggans doodgeschoten[10], omdat deze werd aangezien voor een kolgans. Daarop heeft GS de jacht op de kolgans stopgezet. Ook een zeldzame krakeend werd het slachtoffer van een jager die vogelsoorten onvoldoende van elkaar kan onderscheiden[11]. Jagers begaan in dit geval een overtreding van de Wet Natuurbescherming.

Als laatste zijn er vermoedens dat er bewust valse waarnemingen worden gedaan bij wildtellingen. Dit zou dus ook aan de orde kunnen zijn bij de reewildtellingen in Groningen.

Wij stellen u graag enkele vragen:

  1. Bent u bekend met bovengenoemde rituelen, en wat is uw visie hierop?
  2. In hoeverre bestaat er reden om aan te nemen dat jagers van de WBE’s in Groningen, die uw beleid uitvoeren, ook dit soort rituelen aanhangen?
  3. Acht u het wenselijk dat groepen jagers, die mogelijk dergelijk ritueel gedrag bezigen ,overheidstaken uitvoeren? Bent u het met ons eens dat dit afdoet aan de professionaliteit, en dat het respectloos is voor de gedode dieren?
  4. Bent u met ons van mening dat een jager die met teveel alcohol op in het veld rondloopt, zijn jachtakte moet worden ontnomen? Idem voor de situatie dat jagers zich na een jachtpartij onder invloed van alcohol met hun jachtgeweren in de publieke ruimte begeven. In hoeverre denkt u dat er momenteel voldoende controle is op alcoholgebruik door jagers, en waarop baseert u dit?
  5. Acht u het nodig dat er aanvullende regels komen over alcoholgebruik voorafgaand en na afloop van het uitvoeren van jacht en schadebestrijding? Zo nee, waarom niet? Zo ja, bent u bereid om in overleg te treden met de WBE’s en politie, en te onderzoeken hoe regelgeving en handhaving kunnen worden georganiseerd?
  6. Welke rol ziet u voor zichzelf, als handhaver van de Wnb, in het voorkomen van doden van zeldzame, beschermde diersoorten die worden dood geschoten door jagers met te weinig identificatievaardigheden?
  7. De in Nederland voorkomende zeldzame en beschermde dwergganzen zijn doortrekkers of overwinteraars (okt-maart). Zeker aan het begin van de winterperiode, als kolganzen nog volop bejaagd mogen worden, bestaat het risico dat dwergganzen worden beschoten. De dwerggans wordt ook in Groningen gezien, o.a. bij Schaapskooi, Scharmer en in het Jaap Deensgat (Lauwersmeer). Bent u bereid om de jacht op kolganzen volledig te sluiten tenminste tussen oktober en april? Zo nee, waarom niet?

Bij voorbaat dank ik u voor uw antwoord.

Met vriendelijke groet,

Kirsten de Wrede,

Partij voor de Dieren

[1] https://decorrespondent.nl/1262/op-jacht-naar-wilde-zwijnen-en-het-verhaal-achter-het-lokfluitincident/119676722-35d9dff2

[2] https://www.ad.nl/binnenland/jager-72-omgekomen-na-schietincident-met-collega~a9d36944/

[3] https://www.hvzeeland.nl/nieuws/36733-jager-opgepakt-na-schietincidenten/

[4] https://www.hvzeeland.nl/nieuws/37018-vrouw-lichtgewond-bij-jachtongeluk-rilland/

[5] https://www.omroepzeeland.nl/nieuws/109342/Vrouw-schrikt-van-schot-jager-Dit-is-levensgevaarlijk

[6] https://www.telegraaf.nl/nieuws/2431182/duitse-jager-schiet-per-ongeluk-man-in-auto-dood?utm_source=google&utm_medium=organic

[7] https://www.hln.be/nieuws/buitenland/jager-schiet-wielertoerist-dood-in-franse-alpen~a9b9082e/?referer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F

[8] https://www.msn.com/nl-nl/nieuws/buitenland/jager-dacht-dat-tiener-wild-zwijn-was-en-schiet-hem-dood/ar-BBNSEdd

[9] https://nos.nl/artikel/2258806-jager-in-slowakije-schiet-vrouw-dood-in-plaats-van-fazant.html

[10] https://www.ad.nl/binnenland/limburgse-jager-schiet-uiterst-zeldzame-gans-dood-jacht-verboden~a94dc195/

[11] https://joop.bnnvara.nl/nieuws/pijnlijke-misser-jager-schiet-beschermde-diersoort-dood-voor-de-camera

Indiendatum: nov. 2018
Antwoorddatum: 18 dec. 2018

U kunt de antwoorden hier inzien: https://www.provinciegroningen...

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen betreffende uitbreiding camping Wedderbergen

Lees verder

Schriftelijke vragen betreffende het onderzoeken van de uitstoot van het bedrijf ESD SIC

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer