Biomassa? Gebruik je gezond verstand!


Weblog Ankie Voerman

26 november 2018

Met “RWE zet nieuwe stap naar ’groene‘ Eemshavencentrale” kopte het Dagblad van het Noorden op 17 november een paginagroot artikel over de overgang van kolen naar biomassa-(bij)stook. Een verhaal waarbij voornamelijk de kant van RWE wordt gehoord. Een bedrijf dat er duidelijk alle belang bij heeft dat zij haar vervuilende industrie kan voortzetten. Nu kolen, het komend jaar 15% bijstook van biomassa. Dan 30% en uiteindelijk rond 2025 100%. Met voorlopig nog een flink pak subsidie van het Rijk. RWE zegt dit te kunnen realiseren door de aankoop van afvalstromen uit o.a. Brazilië, maar denkt ook een substantieel deel uit het noorden van ons land te kunnen halen. Zo werkt de krant mee aan de “stevige” lobby die RWE op dit moment voert.

Hiertegenover staat een opinieartikel uit NRC Next van 16 november jl. Ondertekend door twaalf hoogleraren, waaronder de Groningse hoogleraar en Nobelprijswinnaar Ben Feringa. Zij stellen dat bij het verstoken van lokale reststoffen (hout, afgemaaid gras en snoeiresten) er op lokaal niveau winst valt te behalen. (Dat gebeurt nu al en dus blijft er niet veel over om te verstoken in de RWE centrale). Een centrale als die in de Eemshaven heeft ter vervanging van de kolen tien miljoen kilo hout per dag nodig om evenveel elektriciteit te kunnen produceren.

De geleerden stellen, dat voldoende hout voor de energiecentrale alleen kan worden gerealiseerd door het massaal rooien van bossen. Zelfs als daar nieuw bos voor wordt aangeplant, duurt het nog 50 tot 100 jaar voordat de nieuwe bomen de CO2 van het verbrande bos hebben opgenomen. In het verdrag van Kyoto is een bizarre constructie bedacht voor de stook van biomassa. De landen waar het hout vandaan komt moeten de CO2 uitstoot formeel voor hun rekening nemen. Belangrijke leveranciers van de bomen, zoals de VS en Rusland hebben daar echter lak aan. Volgens de regeltjes heeft RWE dus gelijk. Voor Nederland wordt deze bijstook niet meegeteld bij de uitstoot van CO2. Dat komt op het conto van de VS, Canada, Brazilië enz. , alle landen waar de RWE haar producten vandaan haalt. Maar daar heeft de klimaatopwarming weer lak aan! Die houdt zich niet aan door mensen opgestelde, buitengewoon kortzichtige rekensommetjes.

Op dit moment is 57% van de “duurzame energie” in Groningen afkomstig van de discutabele biomassa. Zo kunnen we als provincie natuurlijk heel snel voldoen aan onze ambitie om energieneutraal te worden. En daar is een, tot nu toe blind, Groningen trots op! In verschillende vergaderingen van de Provinciale Staten en haar commissies is de bijstook van biomassa een reden geweest voor de Partij voor de Dieren om flink op de trom te slaan. Met als resultaat, dat er een onderzoek wordt uitgevoerd naar wat nu wérkelijk duurzame biomassa is in onze provincie.

Het verbranden van bossen doet de CO2 uitstoot niet afnemen, maar toenemen. Op de korte termijn ten opzichte van het verbranden van steenkool zelfs met 15%. Of zoals de ondertekenaars van het stuk in NRC Next schrijven: “De meeste experts vinden het stoken van biomassa een ramp voor het klimaat”. Hoe moet het dan volgens de hoogleraren? Naast echt duurzame energie, zoals wind, zon e.d. schrijven ze: “Wat we nodig hebben is een flinke belasting op de uitstoot van Co2 zodat we minder gaan vliegen, rijden, vlees eten en spullen kopen. Vooral geen subsidies voor houtstook in de kolencentrales”.

De constructie vastgelegd in het verdrag van Kyoto is een oogkleppenconstructie, een constructie die niet verder kijkt dan de neus lang is. We moeten de klimaatverandering serieus nemen, idiote regeltjes overboord zetten en echt aan de slag. De RWE centrale is met haar 8,3 megaton per jaar de grootste Co2 uitstoter van Nederland. Daarom is de meeste winst voor onze provincie te halen uit het sluiten van die centrale! Een kwestie van gezond verstand!

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren stelt jachtrituelen en alcoholgebruik bij jacht en uitvoering overheidstaken aan de kaak

De Partij voor de Dieren wil van het College weten of ook in Groningen jachtrituelen worden uitgevoerd en hoe het gesteld is ...

Lees verder

Partij voor de Dieren schrikt van het gebrek aan controle op ESD SIC

Groningen, 3 december 2018 - De Partij voor de Dieren in de provincie Groningen heeft grote zorgen omtrent de gevolgen van de...

Lees verder