Partij voor de Dieren protes­teert tegen extra vluchten vlieg­school Eelde


3 maart 2021

De KLM vliegschool op Groningen Airport Eelde gaat vanaf vandaag veel meer lesvluchten uitvoeren, ook in de avonduren. Dit betekent forse overlast voor omwonenden en verstoring in natuurgebieden. De Statenfracties van de Partij voor de Dieren in Groningen en Drenthe vragen het College van GS of dit zomaar toegestaan kan worden aan het begin van het broedseizoen en willen weten hoe het College denkt over de negatieve gevolgen voor natuur, milieu en omwonenden. De partij dringt ook aan op extra metingen van geluidsoverlast en luchtkwaliteit.

Statenlid Ankie Voerman van de PvdD Groningen maakt zich zorgen over de gevolgen voor de beschermde natuurgebieden rondom Eelde: “In het Zuidlaardermeergebied broedt bijvoorbeeld de zeearend weer – een vogel waar men ontzettend trots op is. Maar blijkbaar hebben de provincies er geen moeite mee de vogels van hun nest te jagen. Er liggen notabene drie Natura2000 gebieden rondom Eelde, en vele andere natuur- en stiltegebieden. Er wordt moedwillig schade toegebracht door het toestaan van intensiever vliegverkeer.”

Statenlid Thea Potharst van de Drentse Statenfractie vindt het onbegrijpelijk dat de mensen uit de dorpen rondom Eelde met steeds meer overlast te maken krijgen: “De vliegschool vliegt met oude, vervuilende toestellen, zodat omwonenden een enorme hoeveelheid herrie en loodhoudend fijnstof over zich heen krijgen. Van ’s ochtend vroeg tot ’s avonds laat vliegtuiglawaai, terwijl stilte een kernkwaliteit van Drenthe is.”

Ook merken de fracties op dat de aandeelhouders in feite een particuliere vliegschool subsidiëren die zich dit jaar ook nog eens 1,3 miljoen euro liet toeschuiven uit de NOW regelingen. Terwijl alles er op wijst dat de leerlingen mogelijk nooit een baan als piloot krijgen omdat het vliegverkeer blijvend zal afnemen ten gevolge van de corona-crisis. De Partij voor de Dieren spreekt zich al jaren uit voor sluiting van Groningen Airport Eelde. Er gaan tientallen miljoenen belastinggeld naar het noodlijdende vliegveld – geld dat beter besteed kan worden aan woningen, meer natuurgebieden en beter OV.