Partij voor de Dieren pleit voor stop op data­centers


Discussie over prio­ri­teiten van stroom- en ruim­te­ver­bruik urgent

2 november 2021

De Partij voor de Dieren wil dat de provincie stappen onderneemt om de vestiging van datacenters onmiddellijk een halt toe te roepen. Groningen telt al zeven datacenters en er liggen plannen op tafel voor twee nieuwe grote bedrijven in Appingedam en de gemeente Groningen. Datacenters zijn enorm grote energieslurpers en leggen steeds meer beslag op de open ruimte. De grote hoeveelheden groene stroom die de centers willen gebruiken gaan direct ten koste van de beschikbaarheid van groene stroom voor huishoudens, vervoer en reguliere bedrijven. De Partij voor de Dieren wil een discussie over de wenselijkheid van de koers van provincie en gemeenten, en stelt vragen aan het College van GS.


De initiatiefnemer voor het datacenter op industrieterrein Westpoort in Groningen, is van plan om groene stroom in te kopen, waaronder windstroom vanaf de Noordzee. Op papier lijkt dit heel duurzaam, maar ‘groene schijn bedriegt’. Groene stroom van bijvoorbeeld windturbines kan maar één keer worden gebruikt. De enorme hoeveelheid stroom die datacenters ‘inpikken’, is niet meer beschikbaar voor het halen van de reeds afgesproken klimaatdoelen. De inkoop van groene stroom door datacenters gaat dus direct ten koste van de vergroening van het huidige energieverbruik in onze provincie.

De Partij voor de Dieren stelt dat verspilling en/of een inefficiënt gebruik van groene stroom allesbehalve duurzaam is, en daarmee niet bijdraagt aan een uitweg uit de klimaatcrisis. Statenlid Ankie Voerman: “De groene stroom van bijv. windturbines is hard nodig voor huishoudens, bedrijven, vervoer en andere belangrijke maatschappelijke doelen in onze provincie. Nieuwe datacenters lijken leuk voor het prestige en economisch aanzien, maar de gevolgen op zowel de korte als lange termijn voor burgers en hun leefomgeving blijven zwaar onderbelicht.” Om te voorkomen dat er steeds meer nieuwe industrieterreinen aangelegd moeten worden ten koste van open gebieden, moet de provincie veel striktere eisen stellen aan ruimtegebruik. Voerman: "Volgend jaar wordt de nieuwe Verordening Ruimte vastgesteld, wat ons betreft krijgt zuinig ruimtegebruik daarin een prominente plaats. Naast de grondclaims voor woningbouw en (energie)infrastructuur is veel extra ruimte nodig voor de extensivering van de landbouw, het cruciale herstel van de biodiversiteit (o.a. door cultuurgrond terug te geven aan de natuur) en klimaatadaptatie, zoals waterberging. Het is onverantwoord om nóg meer nieuwe datadozen toe te staan in onze provincie. ”

De gemeenteraad debatteert op 17 november over de plannen op Westpoort. Gemeentelijk fractievoorzitter Kirsten de Wrede: “We moeten eerst met zijn allen een stevige discussie voeren over wat we willen met de energie in ons land, en in onze gemeente. Waar liggen de prioriteiten? Liggen die bij het klimaat en een verduurzaming van ons dagelijks leven, of kiezen we voor blindelings doorgaan met economische ontwikkelingen?”

De gemeente Groningen probeert de vestiging op Westpoort ‘groen’ te praten door de restwarmte van het datacenter te gaan gebruiken voor de verwarming van woningen. Ook hier zit een adder onder het gras. Want van de groene windstroom die het datacenter zich gaat toe eigenen, zal uiteindelijk maar een restfractie overblijven voor de verwarming van woningen. De bulk van de energie gaat onderweg verloren. Bovendien worden wijken afhankelijk gemaakt van warmtelevering door één bedrijf, waardoor ze in een kwetsbare ‘lock-in’ situatie gedrukt worden.

Foto: Jeroen van Lingen