Partij voor de Dieren, Partij voor het Noorden en PvdA eisen aandacht voor de gevaren van zout­winning


7 juni 2018

De Statenfracties van de Partij voor de Dieren, Partij voor het Noorden en de Partij van de Arbeid zien na het lezen van het rapport “De staat van de sector zout” van het Staatstoezicht op de Mijnen alle reden om flink op de rem te trappen als het gaat om de zoutwinning in de provincie Groningen. Zij hebben om die reden schriftelijke vragen gesteld aan het College van GS.

Het SodM is, in de ogen van de fracties, met een vernietigend rapport gekomen. In het rapport worden veel vraagtekens gesteld over de veiligheid van mens, dier en milieu. Ankie Voerman, statenlid van de Partij voor de Dieren :” Er is lekkage van diesel bij Nedmag in Veendam vastgesteld met mogelijk ernstige gevolgen voor het groundwater en er is een instabiele caverne vlak naast woningen in Heiligerlee. Dat is onacceptabel. Er moet nu gehandeld worden!”

Op dit moment wordt er al veel bodemdaling gemeld. Met name in Veendam melden omwonenden schade aan hun huizen. De onderzoekers verwachten verdere bodemdaling. Be Zwiers, PvhN:” Het wordt tijd om te stoppen met de winning van zout. Economische belangen zijn belangrijk, maar mogen niet ten koste van alles gaan!”

De partijen maken zich na het lezen van het rapport ook grote zorgen over het moment dat bedrijven stoppen met het winnen van het zout. Ankie Beenen van de PvdA: “ De kans is groot dat er na het vertrek van de bedrijven nog schade onstaat. Wie draagt dan de verantwoordelijkheid voor het afhandelen daarvan?”