Zet streep door bouw kippenstal Rood­e­school


9 juli 2018

Groningen, 9 juli 2018. De Partij voor de Dieren is fel tegen de geplande oprichting van een grote kippenstal bij Roodeschool, en stelt vandaag vragen aan het College van GS. De stallen komen op zeer korte afstand van het dorp en nabij het Waddengebied. Nieuwvestiging van intensieve veehouderij is niet meer toegestaan, echter omdat de kippen van dit bedrijf overdag buiten lopen krijgt de ondernemer groen licht. De partij wil van het college weten of hier wel de juiste afweging is gemaakt. Ook stelt de partij vragen over het woongenot, de risico’s voor de volksgezondheid en over de verkeersveiligheid voor de schoolgaande jeugd.

De Partij voor de Dieren maakt zich ernstig zorgen over de slechte staat van de Wadden. Statenlid Ankie Voerman:”Het gaat volgens een zojuist uitgekomen rapport van de Waddenvereniging in vele opzichten erg slecht met de Wadden. Dit bedrijf, zo dicht bij dit gevoelige natuurgebied, stoot weer extra stikstof uit en zal de situatie niet verbeteren.” Wettelijk gezien is er nog marginale ‘ruimte’ voor die uitstoot van stikstof, maar de partij vraagt zich af waarom de provincie altijd de uiterste grenzen op zoekt. Voerman:”Denk toch eens anders! Ga niet tot de bodem maar neem besluiten met oog op een duurzame, leefbare toekomst voor onze inwoners. En werk daadkrachtig aan een verbetering van het Wad”.

In de provincie Groningen is het opstarten van een nieuwe intensieve veehouderij niet meer toegestaan. Het betreft hier volgens de provinciale verordening bedrijven die hun dieren ‘geheel of nagenoeg geheel in stallen houden'. Vanuit dit oogpunt stelde het College enkele jaren geleden vast dat bedrijven met vrije uitloop kippen geen intensieve veehouderij zijn, en zich dus min of meer vrij mogen vestigen. Landelijk wordt aan niet-intensieve veehouderij echter ook de eis van voerproductie op het eigen land gesteld. Het is nog onduidelijk of hier bij dit bedrijf sprake van is. De Partij voor de Dieren is van mening dat veebedrijven van deze omvang überhaupt niet meer toegestaan zouden moeten worden, en vraagt het College dan ook hoe dit nog te kunnen rechtvaardigen, en of zij bereid is het beleid aan te passen.

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren, Partij voor het Noorden en PvdA eisen aandacht voor de gevaren van zoutwinning

De Statenfracties van de Partij voor de Dieren, Partij voor het Noorden en de Partij van de Arbeid zien na het lezen van het ...

Lees verder

College voert zwalkend beleid met ontheffing voor nachtelijk bejagen vossen door particulier

Groningen, 12 juli 2018 – De Partij voor de Dieren is boos omdat het college overweegt een ontheffing te verlenen voor het ’s...

Lees verder