Partij voor de Dieren Groningen lanceert meldpunt jach­tin­ci­denten


9 november 2011

De Partij voor de Dieren heeft een “Meldpunt Jachtincidenten Groningen” in het leven geroepen. Bent u getuige van een jachtincident, ondervindt u overlast door jagers of wilt u een jachthut melden? Stuur een mail naar groningen@partijvoordedieren.nl.

De Partij voor de Dieren heeft de indruk dat de in voorgaande jaren gemelde jachtincidenten slechts het topje van de ijsberg vormen. Ook bestaat er geen overzicht van bij de politie binnenkomende meldingen. Bovendien zouden meldingen van incidenten niet altijd serieus genomen worden. Aanleiding voor de Partij voor de Dieren in Groningen om een “Meldpunt Jachtincidenten Groningen” in het leven te roepen.

Hoe kunt u melden?
De Partij voor de Dieren roept iedereen op mogelijke misstanden te melden en zonodig ook aangifte te doen bij de politie. Goede, herleidbare informatie over het incident is bij een melding belangrijk: locatie, tijd, eventuele kentekens en/of digitale foto’s. U kunt deze dan samen met een beschrijving van wat er is gebeurd emailen naar de Partij voor de Dieren werkgroep Groningen via het e-mail adres groningen@partijvoordedieren.nl Met de gegevens die op deze wijze verzameld worden, kan de Partij voor de Dieren inventariseren hoe de situatie in Groningen ervoor staat en zonodig gefundeerd aandringen op maatregelen bij gemeenten, provincie of landelijke politiek.

Wat kunt u melden?
Bij het Meldpunt Jachtincidenten Groningen kunt u alle mogelijke misstanden rondom de jacht melden. Voorbeelden daarvan zijn:

Jagen buiten het jachtseizoen (15 oktober 2011 tot 31 januari 2012, met uitzondering van de jacht op hazen en fazanten, dat mag tot 31 december)
Jagen buiten de periode van zonsopkomst tot zonsondergang (wilde eend mag half uur eerder en tot half uur later)
Jagen op andere dan de afgesproken dieren (haas, fazant, houtduif, wilde eend, konijn)
Onnodig laten lijden van dieren
Verder heeft een jager bijvoorbeeld geen bevoegdheid om mensen aan te spreken op loslopende honden. Ook als u zich door het gedrag van de jager geïntimideerd voelt, kunt u dat melden.

Plaatsing van een jachthut

TIPS BIJ DE MELDING
1. Wat heeft er plaats gevonden.
2. Waar heeft het incident plaats gevonden.
3. Datum en tijd.
5. Heeft u foto's gemaakt (graag meesturen als dat mogelijk is).
6. Doe aangifte bij de politie en laat u niet wegsturen.

Wat vindt de Partij voor de Dieren van de jacht?
In het wild levende dieren moeten zoveel mogelijk met rust gelaten moeten worden. Een zekere mate van overlast moeten we accepteren. Door het steeds verder uitdijen van steden, industriegebieden, landbouw en wegennet, hebben dieren veel minder leefruimte gekregen. Helaas wordt in veel gevallen op basis van gebrekkige kennis van natuurlijke processen op in het wild levende dieren gejaagd. Of erger nog: om het plezier. De Partij voor de Dieren moet accepteren dat er gejaagd mag worden. Wel kunnen we er in ieder geval op toezien dat dit zoveel mogelijk volgens de regels gebeurt. Daarvoor is meer transparantie noodzakelijk.

Vergeten dierenleed
In Nederland worden jaarlijks twee miljoen vogels en zoogdieren door 30.000 actieve, zichzelf natuurbeschermer noemende, plezierjagers “naar de eeuwige jachtvelden” geschoten – terwijl uit onderzoek is gebleken dat 80% van de Nederlandse bevolking tegen de plezierjacht is. 450.000 houtduiven, 130.000 fazanten, 300.000 eenden, 220.000 hazen, 15.000 vossen en nog vele andere wildsoorten worden onder de noemer van “beheer” weggerukt uit het kleine beetje natuur dat wij mensen voor hen overlieten. Deze dieren hebben geen schijn van kans, zijn vaak niet direct dood en lijden nodeloos veel pijn. Een wrede verspilling van leven. Het is maar de vraag of al deze jagers wel altijd in overeenstemming met de wet handelen.