PvdDieren wil actie van het college inzake lage garna­len­stand Waddenzee


16 juni 2017

De Partij voor de Dieren roept het college op onderzoek naar de pulsvisserij te stimuleren en nieuwe ontheffingen te ontmoedigen vanwege de lage garnalenstand in de Waddenzee. De pulsvisserij zou hier volgens garnalenvissers een belangrijke rol in spelen. Ook meent de partij dat de nieuwe Natuurbeschermingswet vergunning, die eind 2016 voor maar liefst zes jaar is verleend aan de garnalenvissers, heroverwogen zou moeten worden.

Kirsten de Wrede, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in de Provinciale Staten van Groningen, wil dat het college in actie komt vanwege de lage garnalenstand: “Er worden verschillende oorzaken genoemd, zoals een combinatie van overbevissing en pulsvisserij. Daar moet duidelijkheid over komen, onder andere omdat er nu geen nieuwe ontheffingen voor de pulsvisserij verstrekt moeten worden”.

Ook wil de partij weten hoe het college denkt over het werkplan dat de garnalenvisserij in 2015 zou opstellen en andere afspraken die destijds zijn gemaakt, zoals de invoering van het Black Box systeem en het jaarrond sluiten van bepaalde gebieden in de Waddenzee.

Bekijk de vragen hier.