Partij voor de Dieren: College steekt kop in zand bij aanpak stikstof


Afwach­tende houding ondanks vernie­tigend oordeel Europees Hof over PAS

19 december 2018

Groningen, 19 december 2018. De Partij voor de Dieren is teleurgesteld over de afwachtende houding van het College van Gedeputeerde Staten inzake de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). Het programma heeft als doel de schadelijke stikstofneerslag op natuurgebieden te verminderen maar tegelijkertijd stikstofuitstotende bedrijven ontwikkelruimte te bieden. Het Europees Hof van Justitie oordeelde onlangs dat de onderbouwing van de PAS niet deugt en dat de aanpak zeer waarschijnlijk niet voldoet aan de Europese natuurbeschermingswetten. Een fikse tik op de vingers voor Nederland, en een alarmerende situatie voor de provinciebesturen die een groot deel van de vergunningen verlenen met gebruik van de PAS. De Partij voor de Dieren stelt vandaag vragen aan het College.

Fractievoorzitter Ankie Voerman: “Hele ecosystemen storten in, diersoorten sterven in hoog tempo uit, en toch houden Rijk en provincies de oogkleppen op. In Groningen zijn twee natuurgebieden, het Lieftingsbroek en de Waddenzee, overmatig belast met stikstof, en ook de vele natuurgebieden in Drenthe en Friesland staan er slecht voor. Toch mag Groningen Airport Eelde groeien, mogen veehouderijen uitbreiden en krijgt nieuwe industrie in Delfzijl en Eemshaven ruim baan. “

Op 7 november 2018 heeft het Europees Hof van Justitie uitspraak gedaan over prejudiciële vragen van de Raad van State over de onderbouwing van de PAS. Het Hof was zeer kritisch en het is ten zeerste de vraag of de PAS houdbaar is. Dat kan het einde betekenen van de ontwikkelruimte voor bedrijven en bouwprojecten én betekent dat al verleende vergunningen mogelijk onrechtmatig zijn omdat in bijna alle natuurgebieden de stikstofneerslag te hoog is.

Deskundigen verkondigen al geruime tijd dat de PAS een dubieuze manier is om economische ontwikkelingen mogelijk te maken ten koste van de natuur. Het Hof heeft nu ook aangegeven dat de aanpak niet wetenschappelijk onderbouwd is. Middels de PAS kan geen zekerheid worden gegeven over de effectiviteit van de maatregelen om stikstofuitstoot te verminderen. Daardoor is het mogelijk dat natuur en diersoorten worden geschaad. In de Europese natuurbeschermingswetgeving ligt een voorzorgsbeginsel besloten, dat vereist dat er zekerheid is dat de natuurkwaliteit niet wordt aangetast. Het Hof is niet positief over de huidige toepassing van het voorzorgsbeginsel.

Rijk en provincies zijn inmiddels overeengekomen om tóch door te gaan met vergunningen verlenen, totdat de Raad van State in 2019 uitspraak doet. Een tijdelijke stop achten zij onnodig, ondanks het bestuurlijke en financiële risico dat ze nemen. De Partij voor de Dieren wil graag met het College en de andere partijen in gesprek over de stikstofproblematiek en de uitspraak van het Hof, echter alle andere fracties vinden dit onnodig en wachten liever de uitspraak van de Raad van State af. De Partij voor de Dieren meent dat het College zich veel actiever en strijdvaardiger zou moeten opstellen in het belang van de natuur. Het college geeft de indruk de problematiek voor zich uit te willen schuiven en vooral niet op de zaken vooruit te willen lopen.
Voerman: “Misschien hoopt het College dat de minister weer een nieuwe truc uit de toverdoos zal trekken, en dat is niet eens ondenkbaar, gezien de krachtige lobby van landbouw en bedrijfsleven. Wij hopen dat de Raad van State een deskundige, onafhankelijke uitspraak doet, zodat er een einde komt aan deze sjoemelaanpak.”

Gerelateerd nieuws

Behoud leefbaarheid in krimpgebieden

Woon je ergens in een klein dorp op het Groninger platteland, dan kunnen zaken die voor bewoners van stad en grotere dorpen v...

Lees verder

Partij voor de Dieren vreest voor reeënstand.

Groningen, 21 december 2018 – De Partij voor de Dieren in de Groningse Staten vreest dat het aantal reeën in de provincie ern...

Lees verder