Behoud leef­baarheid in krimp­ge­bieden


Groninger achterland mag geen achter­ge­steld land worden

11 december 2018

Woon je ergens in een klein dorp op het Groninger platteland, dan kunnen zaken die voor bewoners van stad en grotere dorpen vanzelfsprekend zijn, hoofdbrekens en veel tijd kosten. Even snel een boodschap doen is er niet bij, als ook de laatste kleine buurtsuper zijn deuren heeft gesloten. Naar het volgende dorp voor een bezoek aan de huisarts of tandarts kan zomaar een halve of hele dag kosten, met bussen die slechts enkele malen per dag in het dorp stoppen. Bezit van een auto is steeds meer een voorwaarde om nog in een dorp te kunnen wonen. Voor mensen met kinderen betekent het verdwijnen van de dorpsschool lange autoreistijden, lopend of op de fiets naar school wordt onmogelijk. Het verschralen van de voorzieningen heeft ook een direct effect op de sociale leefomgeving in het dorp. Mensen treffen elkaar minder op straat, de levendigheid die een school met zich meebrengt verdwijnt, jongeren trekken weg uit het dorp.

De Partij voor de Dieren wil dat ook in krimpgebieden en kleine dorpen de leefbaarheid gegarandeerd wordt. De basisvoorzieningen moeten voor iedereen bereikbaar en betaalbaar zijn. Dat betekent in ieder geval een kleine supermarkt, frequent openbaar vervoer, medische zorg op korte afstand, en het openhouden van dorpsscholen. Een goed krimpbeleid voorkomt dat kwetsbare groepen zoals ouderen, mensen met gezondheidsproblemen of beperkte mobiliteit gevangenen worden in hun eigen dorp. De Partij voor de Dieren is geen voorstander van het bouwen van extra huizen in het open gebied rondom kleine kernen, maar wel voor de ontwikkeling van betaalbare woningen die binnen de dorpskern worden gerealiseerd, bijvoorbeeld door herbestemming van leegstaande gebouwen.

De Partij voor de Dieren is tevens voorstander van een betere betaalbaarheid van het openbaar vervoer. Zo kan gedacht worden aan het gratis of goedkoper maken van openbaar vervoer voor bepaalde groepen zoals ouderen en schoolgaande kinderen, of een proef met het geheel gratis maken van openbaar vervoer. In Luxemburg wordt al het OV gratis in 2019.