Provin­ciale Staten wil geen nieuwe mijnbouw Wadden­gebied


29 april 2015

MOTIE PARTIJ VOOR DE DIEREN OVER NULLIJN MIJNBOUW WADDENZEE AANGENOMEN

Groningen, 29 april 2015 – De nieuwe Provinciale Staten hebben vandaag te kennen gegeven geen nieuwe vormen van mijnbouw in de Wadden te willen. Een motie met deze strekking van de Partij voor de Dieren werd in grote meerderheid aangenomen.

In de motie staat dat de provincie wil inzetten op een nullijn voor mijnbouw onder het Groninger deel van de Waddenzee. Alleen de PVV en de VVD stemden tegen. De motie werd ingediend door Ankie Voerman, tweede vrouw van de Partij voor de Dieren, die vandaag werd geïnstalleerd en ook haar maidenspeech hield.

De motie voorziet in een belofte van de Staten om zich richting de nationale overheid voor 100% in te zetten voor een verbod op mijnbouw, gas- en zoutwinning onder de Waddenzee. Als motivatie noemde Voerman onder andere dat mijnbouw onder de Waddenzee zal leiden tot gronddaling, hetgeen desastreus is voor de vele vogels die afhankelijk zijn van voedsel op de zandplaten.

Bovendien bestaat het risico op ongelukken, waardoor vervuiling van het werelderfgoed kan plaatsvinden. Daarnaast wil de Partij voor de Dieren de afhankelijkheid van fossiele energie versneld afbouwen. Voor zoutwinning geldt dat deze net als gaswinning tot daling van de bodem kan leiden, terwijl ook op andere manieren zout te winnen is. Dit maakt winning van onder de Waddenzee ook nog eens volstrekt onnodig.

Gerelateerd nieuws

Ankie Voerman tweede statenlid Partij voor de Dieren

Ankie Voerman wordt de tweede vrouw voor de Partij voor de Dieren in de Provinciale Staten van Groningen. Voerman woont in Ni...

Lees verder

Partij voor de Dieren kritisch op landbouwdeel coalitieakkoord

De Partij voor de Dieren heeft zich op woensdag kritisch getoond op het landbouwdeel van het coalitieakkoord van het nieuwe c...

Lees verder