Partij voor de Dieren kritisch op land­bouwdeel coali­tie­ak­koord


29 april 2015

De Partij voor de Dieren heeft zich op woensdag kritisch getoond op het landbouwdeel van het coalitieakkoord van het nieuwe college in de Provincie Groningen.

Vooral het Groninger Verdienmodel en het zich niet vierkant verzetten tegen een tiental zeer grote megastallen in de Provincie deed de Partij voor de Dieren besluiten zich via moties scherp te verzetten tegen het beoogde landbouwbeleid van de coalitie.

De bijdrage van Statenlid Ankie Voerman kunt u hier ( /data/files/2015/04/4f9955778c9e91db6647879f4c4e604f.pdf ) lezen.

De landbouwmoties werden door vrijwel de hele Staten verworpen. Naast de Partij voor de Dieren, steunde de Partij van het Noorden de moties. Ook een motie over Ring Zuid in Groningen haalde het niet.

Wel werd met overgrote meerderheid een motie gesteund, waarbij de Provincie zich uitsprak alles uit de kast te zullen halen om mijnbouw onder de Waddenzee te voorkomen en daarin met de bevolking op te trekken richting Den Haag. Alleen de VVD en de PVV stemden tegen.