Mest­over­schot oorzaak van toename blauwalg


24 juli 2015

De dood van duizenden palingen bij de Breebaartpolder is waarschijnlijk gevolg van de toenemende belasting door stikstof mest van lucht en oppervlaktewateren. Dat is de mening van de Partij voor de Dieren, die van het college wil weten welke acties worden ondernomen om de kwaliteit van het oppervlaktewater te verbeteren. De fractie stelt vandaag schriftelijke vragen.

De grote hoeveelheid stikstof in het water leidt tot algengroei en dat weer tot zuurstoftekort, hetgeen kan resulteren in blauwalg dan wel dode palingen. Volgens Kirsten de Wrede, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in de provinciale staten van Groningen, is er een direct verband tussen het mestoverschot en blauwalg: “Wij vinden het onacceptabel dat het mestoverschot en het Nederlandse veehouderijbeleid de veiligheid van mens en dier en het zwemplezier van vele recreanten bedreigt. Het wordt tijd dat iedereen wakker wordt en inziet dat het platteland straks veranderd is in een open riool en niet meer geschikt is voor menselijke bewoning.”

De Wrede wil weten wat de stand van zaken is omtrent provinciale medefinanciering naar maatregelen om blauwalg tegen te gaan en zo de zwemkwaliteit te verbeteren en of de agrarische sector hier ook aan bijdraagt.