Meint Kolthof lijst­trekker Provin­ciale Staten­ver­kie­zingen 2023


20 november 2022

Meint Kolthof (1990) uit Groningen is tijdens het congres van de Partij voor de Dieren verkozen tot lijsttrekker voor de Provinciale Statenverkiezingen op 15 maart 2023. Kolthof is sinds 2021 fractievertegenwoordiger van de Statenfractie Partij voor de Dieren Groningen en volgt Ankie Voerman op als fractievoorzitter. Op de tweede plaats staat Stijn ten Hoeve, de huidige bestuurssecretaris van de partij. De derde plaats is voor Inge-Astrid van Dijk, momenteel fractieondersteuner.

Een speerpunt voor de Partij voor de Dieren is landbouwhervorming: de provincie Groningen moet boeren perspectief bieden en ondersteunen in de transitie naar een toekomstbestendige voedselproductie. De partij wil een snelle afname van dieraantallen in de veehouderij, dieren de stal uit en volop ruimte voor natuurvriendelijke landbouw. Een tweede belangrijke peiler waar de PvdD zich voor inzet is een leefbaar platteland. Goede voorzieningen en openbaar vervoer en een gezonde leefomgeving voor alle Groningers. Veiligheid voorop, om de aardbevingen en bodemdaling zo snel mogelijk een halt toe te roepen moet de gaskraan dicht en de zoutwinning stoppen.

De Partij voor de Dieren verwacht flink te groeien; de ambitie voor de komende Statenverkiezingen is om drie of vier zetels te behalen. Meint Kolthof kijkt uit naar de verkiezingen en de komende Statenperiode: “De provincie is dé plek om de energietransitie en daarmee energieonafhankelijkheid te concretiseren. Het herstel van de natuur en soortenrijkdom en een andere inrichting van de landbouw, allemaal urgente onderwerpen waar het provinciebestuur besluiten over neemt. De Provincie Groningen heeft verder nog veel te winnen op het gebied van burgerinspraak en democratische vernieuwing. Dit zijn thema's waar ik me voor wil inzetten. Altijd met hart voor mens en dier."

De kandidatenlijst:

1. Meint Kolthof

2. Stijntje Dina ten Hoeve

3. Inge-Astrid van Dijk

4. Marije Visser

5. Willem de Boer

6. Linda Wijnalda

7. Kaspar Gerritsen

8. Edward Larkens

9. Petra Meelker

10. Sigrid Kroezen

11. Marine Mauer-Avetisyan

12. Bart Hekkema

13. Janette Bosma

14. Terence van Zoelen

15. Wesley Pechler

16. Mireille van Burken

17. Kirsten de Wrede

18. Ankie Voerman

Gerelateerd nieuws

Opinie: Een brandschone en zorgeloze mobiliteit in de provincie Groningen: gelooft u het?

De provincie Groningen heeft vlotte tekstschrijvers in dienst. Dat blijkt maar weer eens bij het Programma Mobiliteit. Gedepu...

Lees verder

Zout, we dienen een gepeperde rekening in!

In december staat de zoutwinning op de agenda van de Provinciale Staten. De fracties van de Socialistische Partij en de Parti...

Lees verder