Laat wolf met rust!


9 maart 2015

De wolf, die sinds vandaag in Groningen rondwandelt, moet met rust gelaten worden. De provincie Groningen heeft plannen om de wolf te vangen en te onderzoeken. De Partij voor de Dieren roept op om het dier met rust te laten. Statenlid Kirsten de Wrede: “Nu lijkt er eindelijk een wolf op eigen kracht Nederland te hebben bereikt, en dan wordt hij meteen door legers mensen achterna gezeten. Laat het dier zijn gang gaan zodat hij zijn tocht ongestoord voort kan zetten. Er wordt nu onnodig angst gezaaid en negatieve beeldvorming gecreëerd.”

De Partij voor de Dieren is groot voorstander van de terugkeer van de wolf in de Nederlandse natuur. Een predator die bovenaan in de voedselketen staat is een grote verrijking voor de hele biodiversiteit. Er is hier voldoende voedsel: het menu van een wolf bestaat uit meer dan de helft uit reeën. Het is een misvatting dat wolven grote, lege wildernis nodig hebben om zich te kunnen handhaven. In Duitsland leven tientallen wolven in gebieden die relatief dicht bewoond zijn.

In Groningen leven zo’n 4.500 reeën. De provincie verleende vorige maand ontheffing voor een jaar voor het doden van 972 reeën. De fractie van de Partij voor de Dieren stelt hier vandaag vragen over. De wolf kan zorgen voor een natuurlijke dynamiek in de reeënpopulatie. Nu menen jagers dat ze moeten ingrijpen om bijvoorbeeld oude dieren uit hun lijden te verlossen. Die taak neemt de wolf van nature op zich. De partij wil weten of de provincie rekening houdt met de mogelijke vestiging van wolven in Groningen. Bovendien stelt zij vragen over de vermeende effectiviteit van het doodschieten van reeën op de verkeersveiligheid en schade aan landbouwgewassen.

Lees hier de schriftelijke vragen