Laag waterpeil leidt tot grote schade in veen­ge­bieden


Partij voor de Dieren wil snel maat­re­gelen tegen verzakking

9 april 2019

De Partij voor de Dieren wil dat de provincie snel maatregelen treft om bodemdaling door een te laag grondwaterpeil te stoppen. Aanleiding hiervoor is de berichtgeving dat een miljoen huizen in Nederland dreigen te verzakken en de maatschappelijke kosten van bodemdaling op kunnen lopen tot 22 miljard in 2050 wanneer er nu niets wordt gedaan. De partij stelt politieke vragen aan het College van GS.

Fractievoorzitter Ankie Voerman maakt zich ernstige zorgen: “Ook in Groningen dreigen talloze huizen, wegen en leidingen ernstige schade op te lopen. Door de klimaatverandering komen er steeds vaker lange periodes van droogte voor waardoor het effect van bodemdaling nog eens extra wordt versterkt. De grens is bereikt, het waterpeil moet zo snel mogelijk omhoog.” Inklinking in de veengebieden zorgt bovendien voor evenveel CO² uitstoot als een kwart van alle auto’s in Nederland. Door de bodemdaling spoelen er ook meer mest- en gifstoffen uit, die de toch al slechte waterkwaliteit extra belasten.

Het waterpeil in Nederland wordt kunstmatig geregeld op basis van het principe ‘peil volgt gebruik’. Het waterschap past de hoogte van het water aan volgens overwegend de behoeften van de landbouw. Voerman vindt dat deze werkwijze niet langer houdbaar is en wil dat de provincie gaat kiezen voor een systeem van waar het gebruik wordt aangepast aan het natuurlijke waterpeil, ‘gebruik volgt peil’. Ze roept de provincie op in gesprek te gaan met de waterschappen over herstel van het waterpeil.

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren vraagt formeel om hertelling stemmen in provincie Groningen

De partij voor de dieren zal morgenochtend bij het stembureau van de provincie Groningen een officieel verzoek tot hertell...

Lees verder

Partij voor de Dieren: neem provinciale bomenvisie op in nieuw coalitieakkoord

De statenfractie van de Partij voor de Dieren vraagt het provinciebestuur om een provinciale bosvisie op te stellen. Dit voor...

Lees verder