Geen proef­bo­ringen gas boven Schier


17 juli 2015

De statenfractie van de Partij voor de Dieren in Groningen wil geen proefboringen in de Noordzee boven Schiermonnikoog, en stelt hierover vragen aan het College van GS. De partij wil dat het college zich publiekelijk uitspreekt in deze kwestie, omdat de Groninger eilanden Rottumeroog, Rottumerplaat en Zuiderduin essentiële leefgebieden zijn voor veel vogels en de boringen hier relatief dichtbij plaats zullen vinden.

De partij begrijpt niet dat er nog steeds nieuwe boorconcessies uit worden gegeven. Ankie Voerman, statenlid van de Partij voor de Dieren: “Er is veel internationaal overleg over het terugbrengen van de CO² uitstoot en iedereen raakt steeds meer doordrongen van het feit dat we iets moeten doen aan de klimaatverandering. En dan gaan we hier weer meer nieuwe gasvelden aanboren! Dat is natuurlijk belachelijk.” Volgens Voerman is de techniek voor duurzame energie dermate ver gevorderd dat Nederland in een paar jaar tijd van het gas af zou kunnen.

De partij wil weten of het college hierover contact heeft gehad met het ministerie van Economische Zaken en verwijst naar een motie die statenbreed is aangenomen en waarin iedere verdere vorm van mijnbouw onder het Wad verhinderd zou moeten worden. De eilanden zijn zeer belangrijke broed-, fourageer- en rustgebieden voor zowel trekvogels als standvogels. Ook zijn de eilanden kraamkamer voor zeehonden. Een ongeluk kan enorme gevolgen hebben voor de kwetsbare ecosystemen. Voerman vreest daarnaast lichtvervuiling en verstoring door helicopterverkeer en affakkelen.