Duur­zaamheid biomassa is een papieren waarheid


16 juli 2019

De Partij voor de Dieren is tegen het verstrekken van een vergunning door de provincie Groningen voor de bijstook van 1600 kton biomassa per jaar door de RWE Centrale in de Eemshaven. Een verdubbeling van de huidige hoeveelheid. Volgens de Partij is het aantoonbaar dat het plan niet duurzaam is en zij heeft daarom schriftelijke vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten.

De partij noemt de verduurzaming een papieren waarheid, omdat het verbranden van hout tot 15% meer Co2 uitstoot dan het verbranden van steenkool. Bomen worden voor het maken van houtpellets massaal gekapt en verstookt. Het weer aanplanten heeft pas enig resultaat na ongeveer 30 jaar en is dus een wassen neus! Daarnaast is een dergelijke massale kap desastreus voor de biodiversiteit.

Fractievoorzitter Ankie Voerman: "We zitten met een ernstige klimaatcrisis en een enorm verlies aan biodiversiteit, iedere dag worden we er mee geconfronteerd. En toch kiezen we voor het verbranden van bomen, waardoor juist de klimaatcrisis en het biodiversiteitsverlies verder in het zadel worden geholpen".

Ook vraagt Voerman zich af, of de uitspraak van de Raad van State met betrekking tot de Programmatische Aanpak Stikstof, geen gevolgen zou moeten hebben voor de in veel opzichten zeer vervuilende centrale.

Schriftelijke vragen