Budget sanering woon­sche­pen­haven toereikend?


17 maart 2015

De Partij voor de Dieren heeft het provinciaal bestuur vragen gesteld over het gemeentelijke revitaliseringsplan voor de woonschepenhaven aan het Winschoterdiep/ Eemskanaal. De partij wil weten of de provincie denkt dat het budget voor de plannen toereikend is. Het saneren van het zwaar verontreinigde slib in de haven is hier een onderdeel van.

De partij heeft de afgelopen dagen op de achtergrond ook druk uitgeoefend op het college van Burgemeester en Wethouders van Groningen inzake het opruimen van het asbest in de woonschepenhaven. Er vond zaterdagochtend een explosie plaats in een schuur, waarna een grote hoeveelheid asbest vrijkwam die zich over de woonschepenhaven verspreidde. Het deel op de openbare weg werd opgeruimd, de rest bleef liggen en werd afgezet met lintjes. Zeer waarschijnlijk wordt de rest pas morgen opgeruimd, nadat de verzekeraar van de eigenaar van de schuur, waar de brand uitbrak, en die van de omwonenden het met elkaar eens zijn.

Statenlid Kirsten De Wrede: “Het is ongelooflijk dat er zo wordt gesold met de gezondheid van de omwonenden en dat er zulke risico’s worden genomen. Kinderen lopen natuurlijk gewoon onder die lintjes door”. Volgens de Wrede had het college eerst de boel moeten laten opruimen en had daarna pas uitgezocht moeten worden wie de kosten moet betalen. De gemeentelijke fractie van de Partij voor de Dieren bereidt schriftelijke vragen voor over deze kwestie.

De Partij voor de Dieren heeft al eerder aandacht gevraagd voor de woonschepenhaven en voor het rapport van Royal Haskoning uit 2006, waaruit naar voren komt dat er 12000 kuub vervuild slib in de haven ligt. De Wrede blijft haar twijfels houden over het project. “Wij vragen ons echt af hoe 3 miljoen euro genoeg kan zijn voor dit hele project, waarbij naast de aanleg van de riolering en het opknappen van de steigers, zwaar vervuild slib moet worden opgebaggerd en afgevoerd.” De Wrede wil weten of de provincie op de juiste wijze is geïnformeerd en eventueel financiële risico’s loopt indien het budget toch niet toereikend is.