Partij voor de Dieren schrikt van het gebrek aan controle op ESD SIC


4 december 2018

Groningen, 3 december 2018 - De Partij voor de Dieren in de provincie Groningen heeft grote zorgen omtrent de gevolgen van de uitstoot van stoffen door het bedrijf ESD-SIC in de Eemshaven en stelt schriftelijke vragen aan het college over de kwestie. Behalve luchtmetingen lijkt er de laatste twaalf jaar weinig te zijn gemeten en gecontroleerd. Dit ondanks de talloze blazers door de jaren heen, dit jaar alleen al 35.

Fractievoorzitter Ankie Voerman heeft recentelijk rapporten van de Omgevingsdienst Groningen opgevraagd bij de gedeputeerde. Hieruit zou blijken dat er na 2006 alleen maar luchtmetingen hebben plaatsgevonden. Voerman is erg geschrokken van het feit dat er niet is gekeken naar de cumulatie van stoffen in de bodem en in het grondwater. “Het lijkt erop dat bij een blazer PAKs en diverse zware metalen worden uitgestoten. En je weet dat de omgeving soms letterlijk zwart ziet! De grond kan best zwaar verontreinigd zijn en niemand die dat weet. Wij willen dat dat onderzocht wordt.”

Het onderzoek moet zich volgens Voerman richten op een ruim gebied om het bedrijf heen, waarbij ook rekening gehouden wordt met de heersende windrichting. “Wij willen weten in hoeverre mens, dier, milieu en ook ons kwetsbare Waddengebied inmiddels zijn aangetast”. Voerman wijst op een onderzoek in de jaren negentig door de Landbouwuniversiteit Wageningen, waarbij in lokaal geteelde boerenkool een lichte verhoging van PAKs werd gemeten.