Actie “Eten met Staten­leden” tegen geplande mega­kip­penstal in Rood­e­school


3 september 2018

Op zaterdag 8 september a.s. van 10.00-12.00 uur zal de Statenfractie van de Partij voor de Dieren in Roodeschool aanwezig zijn bij "Eten met de Staten". Het evenement wordt georganiseerd om actie te voeren tegen de komst van een kippenstal voor 48.000 leghennen bij Roodeschool. De actie vindt plaats op het pleintje voor het station aan de Hooilandseweg. Inwoners van het dorp verzorgen daar een volledig plantaardig ontbijt.

Statenlid Ankie Voerman: “Naast het welzijn van de omwonenden speelt voor onze partij natuurlijk ook het welzijn van de leghennen. Dat is absoluut niet geborgd! En uit de provinciale vergunning Natuurbescherming blijkt dat de grenzen weer worden opgezocht als het gaat om de uitstoot op ons kwetsbare Wad”. De fractie heeft het provinciale college middels schriftelijke vragen eerder al bevraagd over de precieze aard van de kippenstal.

De Partij voor de Dieren wil de omwonenden ondersteunen, die hun woongenot zien verdwijnen en vrezen voor hun gezondheid en de veiligheid van hun kinderen. Fijnstof veroorzaakt door pluimvee is immers bewezen schadelijk voor de gezondheid en de hoeveelheid vrachtverkeer rond het dorp zal hoe dan ook toenemen. Voerman ziet meer dan genoeg redenen dit onzalige plan te doen stoppen,”voor mens, dier en milieu!”.

Bewonersgroepen hebben zich gemeld, maar ook lokale politici van onder andere Gemeente Belangen, PvdA en de SP hebben inmiddels gezegd aanwezig te zullen zijn. Het voltallige college is eveneens uitgenodigd. Na een aantal sprekers zullen de bewoners onder het genot van een plantaardig ontbijt dan ook alle ruimte krijgen om met hun vertegenwoordigers het gesprek aan te gaan.