PvdD agendeert Ringweg Zuid opnieuw


Partij pleit voor stop­zetten aanleg Ring

13 september 2018

De Partij voor de Dieren wil aanstaande woensdag in de commissie Mobiliteit de situatie rondom Ring Zuid opnieuw bespreken met als doel het project stop te zetten. De partij heeft samen met de VVD een agenderingsverzoek in gediend.

Volgens Statenlid Kirsten de Wrede moet het college openheid van zaken geven: “Waarom gebeurt er zo weinig, terwijl er al zoveel vertraging is? Wij denken dat de aannemer de handdoek in de ring gooit, omdat het huidige ontwerp niet uitgevoerd kan worden.” De ondergrond van de ring is - nog - complexer dan eerst gedacht. Daarnaast is er weinig ruimte om zo’n grote operatie uit te voeren.

De Partij voor de Dieren is altijd fel tegenstander geweest van het project Ring Zuid. Het beoogde resultaat is een 80 km weg door Stad, waarmee definitief wordt gemaakt wat nooit als zodanig bedoeld was, namelijk de ringweg dwars door de stad. Op- en afritten verdwijnen, hetgeen tot meer verkeer in de stad leidt en tot een slechtere luchtkwaliteit. De Wrede maakt zich tevens grote zorgen om de tunnels, die net geen tunnels heten omdat ze wat korter zijn en daarom niet aan de striktere tunnelveiligheidseisen hoeven te voldoen. Hier moet ook het gevaarlijke vrachtverkeer met chemische ladingen voor Delfzijl en de Eemshaven doorheen.