Provincie moet eigen pacht­gronden onder strenge voor­waarden gaan verpachten


28 augustus 2018

Groningen, 28 augustus 2018 – De Partij voor de Dieren wil dat de provincie Groningen haar pachtgronden verpacht onder natuurinclusieve voorwaarden. Dat is op dit moment niet het geval: van de 800 ha pachtgrond wordt 600 ha zonder beperking uitgegeven, alleen intensieve teelten zoals bollenteelt zijn verboden. De partij heeft daarom schriftelijke vragen gesteld.

Statenlid Ankie Voerman: “Als de provincie anderen wil stimuleren om natuurinclusief te gaan produceren, zal zij toch zelf niet alleen de ambitie moeten uitspreken om koploper te zijn, maar ook op haar eigen gronden de daad bij het woord moeten voegen”. De provincie wil het verlies aan biodiversiteit in de bodem en het landschap tegengaan door het stimuleren van de natuurinclusieve landbouw. In de Regiodeal Natuurinclusieve Landbouw spreekt zij zelfs van “Koploper” zijn voor een duurzaam platteland. “Wij vragen ons af waarom dit principe dan niet wordt toegepast bij het verpachten van eigen grond”, aldus Voerman

Volgens Voerman zou niet het economisch belang voorop moeten staan voor de provincie, maar het duurzame gebruik van de gronden en het verhogen van de biodiversiteit. “Als dat de pachters te veel geld gaat kosten, moet de provincie minder pachtgeld vragen”.

De provincie bezit ongeveer 800 ha pachtgrond en daarnaast nog gronden die op een andere manier in haar bezit zijn. Van de 800 ha pachtgrond wordt 200 ha uitgegeven onder beperkende voorwaarden, omdat deze gelegen zijn binnen het Natuurnetwerk Nederland. De overige 600 ha wordt zonder beperking uitgegeven, alleen intensieve teelten als bollenteelt zijn verboden. Behalve die 800 ha pachtgrond heeft de provincie nog meer grond waarvan een deel landbouwgrond is. Daar ligt geen enkele beperking op.

Gerelateerd nieuws

Meer openheid nodig bij problemen Ring Zuid

Groningen, 30 juli 2018 – De Partij voor de Dieren wil meer openheid van het provinciale college over de problemen rond de Zu...

Lees verder

Actie “Eten met Statenleden” tegen geplande megakippenstal in Roodeschool

Op zaterdag 8 september a.s. van 10.00-12.00 uur zal de Statenfractie van de Partij voor de Dieren in Roodeschool aanwezig zi...

Lees verder