Motie Steen­breek in Groningen


29 juni 2022

Betreft :

Operatie Steenbreek in Groningen

Datum PS :

6 juli 2022

Onderwerp :

Algemene Beschouwingen

Provinciale Staten van Groningen, in vergadering bijeen;

constaterende dat:

  • tien provincies, zeven waterschappen en tientallen gemeenten zich reeds aangesloten hebben bij Stichting Steenbreek;

overwegende dat:

  • verharding in privĂ©- en openbare ruimten waar mogelijk vervangen zou moeten worden door diverse groene beplanting;
  • de hulp van particulieren, bedrijven maar ook overheden hierbij hard nodig is;
  • ontstening belangrijk is voor herstel van biodiversiteit;
  • ontstening een effectieve klimaat adaptieve maatregel is;

verzoeken het College:

  • de provincie Groningen als deelnemer aan te melden bij Stichting Steenbreek;

en gaan over tot de orde van de dag.

Ankie Voerman

Partij voor de Dieren


Status

Aangenomen

Voor

50Plus, CDA, D66, GroenLinks, GroningerBelang, SP, ChristenUnie, PvdA, VVD, PvdD, PvhN

Tegen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer