Motie natuur­vrien­delijk isoleren


29 juni 2022

Betreft :

Natuurvriendelijk isoleren

Datum PS :

29 juni 2022

Onderwerp :

Algemene Beschouwingen

Provinciale Staten van Groningen, in vergadering bijeen:

Constaterende dat:

 • In Groningen veel woningeigenaren (particulieren en woningbouwverenigingen) hun spouwmuren of daken isoleren;
 • de energietransitie versneld moet worden gezien het dreigende tekort aan gas;
 • de isolatiebehoefte toeneemt door de hoge energieprijzen;
 • isolatie leidt tot minder CO₂ uitstoot én een lagere energierekening en daarom zeker gestimuleerd moet worden.

Overwegende dat:

 • Isoleren van huizen ook een keerzijde heeft, omdat bij het isoleren regelmatig dieren worden gedood, zoals gierzwaluwen, huismussen of vleermuizen;
 • de provincie Utrecht in afstemming met isolatiespecialisten en gemeenten een oplossing heeft ontwikkeld: natuurvriendelijk isoleren;
 • bij deze methode de isolatiebedrijven er zorg voor dragen, dat geen vogels of vleermuizen worden gedood, én in nieuwe verblijfplaatsen wordt voorzien;
 • de provincie Utrecht haar ontheffingenprocedure hierop heeft aangepast.

Verzoeken het College:

 • Deze methode van natuurvriendelijk isoleren ook in Groningen zo breed mogelijk toe te laten passen;
 • Hiertoe in overleg te treden met gemeenten en brancheorganisatie VENIN;
 • de ontheffingenprocedure Wnb waar nodig aan te passen.

en gaan over tot de orde van de dag.

Ankie Voerman

Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer