Motie Moni­toring scheeps­be­we­gingen RWE


26 mei 2021

Betreft :

Monitoring scheepsbewegingen

Datum PS :

26 mei 2021

Onderwerp :

Revisievergunning RWE Eemshaven

Provinciale Staten van Groningen, in vergadering bijeen;

Constaterende dat:

  • RWE Eemshaven de bijstook van biomassa wil verhogen naar 30%;
  • RWE stelt dat er voor levering van de biomassa niet meer scheepsbewegingen plaats zullen vinden dan nu het geval is;

Overwegende dat:

  • Grotere schepen en meer scheepsbewegingen zorgen voor meer stikstof- en CO₂ belasting;
  • er geen extra stikstofbelasting door scheepsbewegingen is meegenomen in de vergunning;

Verzoeken het College:

  • Via Groningen Seaports jaarlijks een lijst van de vervoersbewegingen ten behoeve van RWE op te vragen met aantal en tonnage van de schepen;
  • deze lijst met de Staten te delen;

en gaan over tot de orde van de dag.

Ankie Voerman, Partij voor de Dieren

Bart v.d. Werf, Forum voor Democratie

Henk Marquart Scholtz, Ons Groningen


Status

Ingediend

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Emissie RWE binnen provinciaal milieubeleid

Lees verder

Motie Beoordeling natuurvergunning RWE

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer