Het bos en de bijl


Coali­tie­ak­koord ‘Ver­binden, versterken, vernieuwen’

29 mei 2019

Provinciale Staten van Groningen, in vergadering bijeen ter behandeling van bovenvermeld onderwerp;

Constaterende dat:

  • In het coalitieakkoord aanplant van bomen ook gekoppeld wordt aan lokale energieproductie;

Overwegende dat:

  • De belangrijkste redenen voor aanplant van bos ondersteuning van de biodiversiteit en afvang van CO² zijn c.q. zouden moeten zijn;

Spreken als hun mening uit dat:

  • Er geen nieuwe productiebossen aangelegd mogen worden;
  • Bossen in de eerste plaats als nieuwe natuur worden aangeplant.

en gaan over tot de orde van de dag!

Ankie Voerman

Partij voor de Dieren


Status

Ingediend

Voor

Tegen