Motie finan­ciering bosaan­plant door RWE


26 mei 2021

Betreft :

Financiering bosaanplant

Datum PS :

26 mei 2021

Onderwerp :

Revisievergunning RWE Eemshaven

Provinciale Staten van Groningen, in vergadering bijeen;

Constaterende dat:

  • RWE Eemshaven de bijstook van biomassa wil verhogen naar 30%;
  • dit ten koste gaat van jaarlijks honderd km² aan bos in de Baltische Staten;
  • het ‘duurzame bosbeheer’ aldaar bestaat uit monocultuur bosaanplant voor productiebossen;

Overwegende dat:

  • RWE zelf geen directe compensatie toepast voor het bosverlies en de klimaatschade;
  • de uitstoot van de centrale ook negatieve gevolgen heeft voor de Groninger natuur;
  • groningen voor de opgave staat om honderden hectares bos aan te planten;

Verzoeken het College:

  • In gesprek te gaan met RWE over mogelijkheden voor financiering van bosaanplant in Groningen;

en gaan over tot de orde van de dag.


Status

Ingediend

Voor

Tegen