Motie finan­ciering bosaan­plant door RWE


26 mei 2021

Betreft :

Financiering bosaanplant

Datum PS :

26 mei 2021

Onderwerp :

Revisievergunning RWE Eemshaven

Provinciale Staten van Groningen, in vergadering bijeen;

Constaterende dat:

  • RWE Eemshaven de bijstook van biomassa wil verhogen naar 30%;
  • dit ten koste gaat van jaarlijks honderd km² aan bos in de Baltische Staten;
  • het ‘duurzame bosbeheer’ aldaar bestaat uit monocultuur bosaanplant voor productiebossen;

Overwegende dat:

  • RWE zelf geen directe compensatie toepast voor het bosverlies en de klimaatschade;
  • de uitstoot van de centrale ook negatieve gevolgen heeft voor de Groninger natuur;
  • groningen voor de opgave staat om honderden hectares bos aan te planten;

Verzoeken het College:

  • In gesprek te gaan met RWE over mogelijkheden voor financiering van bosaanplant in Groningen;

en gaan over tot de orde van de dag.


Status

Ingediend

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Onderzoek verdienmodellen extensivering veehouderij

Lees verder

Motie Emissie RWE binnen provinciaal milieubeleid

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer