Motie bijdrage voor dieren­voed­sel­banken


11 november 2020

Betreft :

Hulp voor dierenvoedselbanken

Datum PS :

11 november 2020

Onderwerp :

Algemene Beschouwingen

Provinciale Staten van Groningen, in vergadering;

Constaterende dat:

  • Ten gevolge van de corona-crisis steeds meer mensen in financiĆ«le nood raken;
  • een deel van deze mensen ook voor onderhoud van hun huisdieren moet aankloppen bij de (dieren)voedselbank;

Overwegende dat:

  • Dierenvoedselbanken, zoals DAL Delfzijl, en reguliere voedselbanken die ook diervoer verstrekken, onvoldoende middelen hebben om aan de stijgende vraag te kunnen voldoen;
  • geld voor de corona-aanpak ook bestemd moet worden voor dieren die onder de crisis lijden;
  • hulp voor huisdieren ook morele steun voor de eigenaren betekent, in deze moeilijke tijd is het gezelschap van huisdieren nog belangrijker geworden;

Roept het college op:

  • Een bijdrage voor diervoeding en dierbenodigdheden ter beschikking te stellen aan de voedselbanken en dierenvoedselbanken in onze provincie;

En gaat over tot de orde van de dag.

Ankie Voerman

Partij voor de Dieren


Status

Ingediend

Voor

Tegen