Motie Bescherm haas en konijn


11 november 2020

Betreft :

Bescherm haas en konijn

Datum PS :

11 november 2020

Onderwerp :

Algemene Beschouwingen

Provinciale Staten van Groningen, in vergadering;

Constaterende dat:

 • Op de geactualiseerde Rode Lijst Zoogdieren konijn en haas nu als gevoelige soorten zijn opgenomen;
 • de Minister van LNV daarbij vermeldt dat van deze soorten de populatiegrootte met 60% is afgenomen sinds 1950;
 • vanuit de landelijke wetgeving de seizoensjacht op deze soorten (wildlijst) nog steeds open staat, en opname op de Rode Lijst nog geen wettelijke bescherming biedt;
 • de voortgaande seizoensjacht een negatieve invloed heeft op de instandhouding van deze soorten;
 • het konijn op de landelijke vrijstellingenlijst staat en jaarrond gedood mag worden.

Overwegende dat:

 • De Minister met de opname op de Rode Lijst erkent dat er risico‚Äôs zijn voor het overleven van haas en konijn, zonder daarbij echter de wildlijst aan te passen;
 • de provincie zelf slechts de mogelijkheid heeft om terughoudend op te treden bij het toekennen van ontheffingen Wet natuurbescherming voor het doden van deze dieren in het kader van populatiebeheer of schadebestrijding;
 • de provincie niet de wettelijke mogelijkheden heeft om de seizoensjacht te verbieden of beperken, anders dan op grond van weersomstandigheden.

Van mening zijnde dat:

 • Het toch wel een dieptepunt is dat vroeger zeer algemeen voorkomende soorten als haas en konijn op de Rode Lijst terecht zijn gekomen;
 • alle mogelijkheden benut moeten worden om te voorkomen dat deze soorten nog verder in de gevarenzone komen.

Verzoeken GS om:

 • Geen ontheffingen meer te verlenen voor het doden van hazen in het kader van populatiebeheer of schadebestrijding.

Spreken uit dat:

 • Het gewenst is dat konijn en haas van de wildlijst, en konijn van de vrijstellingenlijst worden afgevoerd;
 • verzoeken GS dit standpunt aan de Minister van LNV over te brengen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Ankie Voerman


Status

Ingediend

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie Uitvoeringsprogramma eiwittransitie

Lees verder

Motie bijdrage voor dierenvoedselbanken

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer