Maximum aan miti­ge­rende maat­re­gelen bij opwekking wind­energie - andere windmolen


4 november 2015

Datum PS : 04-11-2015

Onderwerp : Windmolenpark N 33

Provinciale Staten van Groningen, in vergadering bijeen ter behandeling van bovenvermeld onderwerp;

Constaterende dat:

- Er veel onrust is onder omwonenden en betrokken gemeentes rond de komst van windmolenparken, zoals die bij de N33

Overwegende dat:

- Windenergie noodzakelijk is voor een transitie naar een duurzame samenleving, een samenleving zonder fossiele brandstoffen.

- Er innovaties zijn binnen de windmolen-industrie, waarvan de Spaanse Vortex-windmolen een goed voorbeeld is.

- De Vortex zo goed als geluidloos is, doordat de windmolen geen wieken heeft. De Vortex verder geen slagschaduw veroorzaakt en ook geen slachtoffers maakt onder vogels en vleermuizen.

Roepen het college op:

Het gesprek aan te gaan met RWE om voor het park rond de N33 tot een maximum aan mitigerende maatregelen te komen en daarbij de keuze voor een andere windmolen, zoals de Vortex aan het bedrijf voor te stellen.

en gaan over tot de orde van de dag!

Ankie Voerman

Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

GroningerBelang, PvdA, VVD

Tegen

CDA, GroenLinks, PVV, SP

Lees onze andere moties

Afdwingen openbaarmaking van alle onderzoeksgegevens NAM

Lees verder

Maximum aan mitigerende maatregelen bij opwekking windenergie

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer