Maximum aan miti­ge­rende maat­re­gelen bij opwekking wind­energie


4 november 2015

PS: 04-11-2015

Onderwerp: Windmolenpark N33

Provinciale Staten van Groningen, in vergadering bijeen ter behandeling van bovenvermeld onderwerp;

Constaterende dat:

Er veel onrust is onder omwonenden en betrokken gemeentes rond de komst van windmolenparken.
Het bewezen is, dat met name psychische schade kan ontstaan bij de mens door slagschaduw en geluidsoverlast, veroorzaakt door windmolens.
De reguliere windmolens veel slachtoffers eisen als het gaat om vogels en vleermuizen.

Overwegende dat:

Windenergie noodzakelijk is voor een transitie naar een duurzame samenleving, een samenleving zonder fossiele brandstoffen.
Er innovaties zijn binnen de windmolen-industrie, waarvan de Spaanse Vortex-windmolen een goed voorbeeld is.

Roepen het college op:

Om bij toekomstige aanvragen voor een windpark het maximum aan mitigerende maatregelen te treffen en te laten treffen

En gaan over tot de orde van de dag!

Ankie voerman

Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

GroningerBelang, PvdA

Tegen

CDA, GroenLinks, PVV, SP, VVD

Lees onze andere moties

Maximum aan mitigerende maatregelen bij opwekking windenergie - andere windmolen

Lees verder

Verzoek EZ tot intrekking vergunning afvalwaterinjectie Borgsweer

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer