Fonds voor Dieren in Nood


16 september 2008

Motie - Fonds voor Dieren in NoodProvinciale staten van Groningen, in vergadering bijeen op 17 september 2008, ter behandeling van de Programmabegroting 2009.


Overwegende dat

- veel dieren in nood enkel aangewezen zijn op hulp van instellingen die afhankelijk zijn van
particuliere donaties;
- deze instellingen worden gerund en ondersteund door mensen die hiervoor zelden een financiële
vergoeding ontvangen;

Spreken uit

- dat het vervoeren en opvangen van gewonde en anderszins hulpbehoevende dieren een
maatschappelijke verantwoordelijkheid is;

Verzoeken het college

- om onderzoek te doen naar, en op zo kort mogelijke termijn te komen met een fonds voor
dierennoodhulp, waar instellingen die dergelijke noodhulp verlenen, zoals dierenambulances,
dierenartsen en opvangcentra een beroep op kunnen doen;
- om hiervoor in de begroting van 2009 een bedrag van 200.000 euro te reserveren uit de vrije
reserve,


en gaan over tot de orde van de dag.
Anja Hazekamp,
fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren


Status

Voor

Tegen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer