Woord­voering K. de Wrede, over ganzen­ver­gassing, PS 16 maart 2016


17 maart 2016

Woordvoering K. de Wrede, over ganzenvergassing, PS 16 maart 2016

Vorig jaar heb ik tijdens deze dag in het Fries gesproken: een vergissing achteraf. Immers, het gaat om dialect en het Fries is een eigen taal, in tegenstelling tot het Gronings. Desondanks dient ook dialect gekoesterd te worden, net zoals alles eigenlijk, dat de wereld divers en dus rijk maakt. Dan heb ik het over landschap, cultuur, dieren. Ganzen.

We kennen allemaal de avonturen van Nils Holgersson, die vanaf de rug van een gans de wereld en zichzelf ontdekt. Sprookjes, zult u zeggen en ik beken: verder dan de rug van een struisvogel ben ik nooit gekomen en dat was een heel slecht idee.

Maar als er iets een sprookje is, is het dat de ganzenpopulatie door massaal doden te verkleinen is. Wetenschappelijke onderzoeken wijzen uit dat populaties van dieren afhankelijk zijn van voedselaanbod, schuil- en reproductiemogelijkheden. In het geval van vergassing komt hierbij dat het bijzonder laf en gemeen is: de dieren worden gevangen als ze in de rui zijn en niet kunnen vliegen. Ze stikken langzaam, hebben pijnlijke stuiptrekkingen en vertrappen elkaar.

De kosten zijn even hoog als die van de zomerschade, die erg laag is, zeker in het licht van de draconische stappen die het college vooralsnog niet uit wil sluiten, namelijk een paar 1000 euro. Verbied raaigras, of stimuleer traditionele grassoorten, dat is een stuk zinvoller om ganzenaantallen te reduceren. En er zijn meer alternatieven die beter werken. Daarnaast werd gister bekend gemaakt dat volgens de Jagersvereniging voor het eerst sinds 40 jaar de landelijke ganzenpopulatie zou dalen.

Wij veroordelen Canada vanwege het doodknuppelen van zeehonden. In de Middeleeuwen gooide men katten van de Kerk omdat ze heksen zouden helpen. Wij zijn niets beter. Nils Holgersson werd van dierenbeul dierenvriend. Ik hoop dat u zijn pad volgt. Wij dienen twee moties in, samen met de PvdA. Voor de eerste: geen vergassing, willen wij graag een hoofdelijke stemming aanvragen. Als die het haalt, hoeven wij de tweede niet in te dienen. Via de tweede motie willen wij voorwaarden verbinden aan vergassing: zet, als je zulke maatregelen wilt nemen, dan toch ten minste alle voors en tegens van vergassen, bejagen en alle alternatieven op een rijtje.

Dank u wel voorzitter.

Motie 1: https://groningen.partijvoordedieren.nl/moties/motie-geen-massale-vergassing-van-ganzen

Motie 2: https://groningen.partijvoordedieren.nl/moties/motie-ex-ante-onderzoek-ganzenvergassing

Tweede termijn:

Volgens de voorzitter is er sinds het ganzenakkoord niets veranderd en is de schade wel toegenomen. Maar getallen kan de Gedeputeerde niet noemen. Dat is jammer, want vorig jaar wilde hij ons nog doen huiveren met maar liefst 8000 euro.

Wat nieuw is, is dat de eerste gevallen van ganzenvergassing hebben plaatsgevonden. En dat we weten hoe dat eruit ziet. Dat de dieren in paniek raken, elkaar vertrappen.

Daarnaast hebben sindsdien talloze wetenschappelijke onderzoeken laten zien dat vergassen niet helpt om populaties te reduceren. Zo hebben we bijvoorbeeld Texel gehad, waar is vergast: korte tijd later waren er evenveel dieren als er van tevoren waren.

Interessant voor jou

Woordvoering A. Voerman, Programma economie en arbeidsmarkt, PS-vergadering 16 maart 2016

Lees verder

Woordvoering toerismevisie

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer