Woord­voering toeris­me­visie


20 april 2016

Dankuwel voorzitter, en in de eerste plaats wil ik u namens de Partij voor de Dieren ook van harte welkom heten en veel succes als voorzitter.

Ja, als fractievoorzitter moet je eigenlijk natuurlijk alles een beetje voor mekaar hebben en een beetje gestructureerd zijn, ik moet bekennen, dat is mij nog altijd niet gelukt. Ik was mijn aantekeningen kwijt van de commissievergadering en daarom heb ik nog eens het hele debat nageluisterd, wat ik anders nooit doe, en daarbij vielen verschillende dingen op... waar ik nu verder niet over uit zal weiden. Ik zal het kort houden.

De Partij voor de Dieren is enthusiast over deze visie en dat hebben wij in die commissie ook naar voren gebracht. Drie dingen zijn voor ons belangrijk.

Het geld dat voor natuur bestemd is, dat moet niet via deze weg naar toerisme of recreatie vloeien, maar daar zijn wij zelf bij, zoals de Gedeputeerde dat terecht opmerkte.

Een ander punt dat voor ons van belang is, is dat de aantrekkelijkheid van deze provincie natuurlijk bepaald wordt door vele factoren waar deze visie niet over gaat. Zoals de Gedeputeerde zei, we gaan het niet over landbouw hebben - dat is een ander debat. Ja, zo is het natuurlijk niet helemaal. Je kunt prachtige toeristische faciliteiten hebben, maar mensen hebben nu eenmaal weinig op met megastallen. Groninger verdienmodel of niet, een megastal is een megastal, en de voortdenderende trein van de intensieve melkveehouderij met z'n monoculturen van raaigras, gaat ten koste van natuur en landschap. Dit maakt de provincie niet aantrekkelijker, en het is struisvogelpolitiek, zou ik eraan toe willen voegen, om dit te ontkennen.

Een derde punt wat voor ons belangrijk is bij deze visie, is dat het openstellen van natuurgebieden, wat zeer waarschijnlijk gaat gebeuren, of het meer openstellen van natuurgebieden, zal leiden tot meer onrust voor dieren die in onze provincie al flink opgejaagd en bejaagd worden. Ook een ander debat, maar toch. Voor bepaalde diersoorten kan dat heel ernstige gevolgen hebben. Voor de Partij voor de Dieren is het belangrijk dat toerisme niet ten koste mag gaan van natuur. Meer toezicht zou hier misschien een rol in kunnen vervullen. Bij de Omgevingsvisie zullen wij hier op terugkomen.

Tot slot. Het doel van deze toerisme visie - een doel, moet ik zeggen - is het creeƫren van banen. En de werkeloosheid, met name in Noord-Oost Groningen, is ook vanochtend aan de orde gekomen. De situatie aldaar is ook wel zo dat die zorgen terecht zijn. Toch wil ik afsluiten met de woorden dat wij, om sociaal maatschappelijke vraagstukken op te lossen, ons niet mogen blindstaren op betaalde arbeid, dat in deze maatschappij een te grote rol speelt. Immers, ook onbetaalde arbeid is van grote waarde. Ik refereer maar even aan het investeren in menselijke relaties, vriendschappen, het opvoeden van kinderen, mantelzorg, en niet in de laatste plaats het huishouden. Dankuwel.

- K. de Wrede

Interessant voor jou

Woordvoering K. de Wrede, over ganzenvergassing, PS 16 maart 2016

Lees verder

Woordvoering N366

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer