Verkeers­vei­ligheid Provin­ciale Wegen


22 februari 2012

Ook voor dit Beleidsplan willen wij onze complimenten geven.
Wij zijn van mening dat er op een goede manier aan wordt gewerkt om het aantal verkeersongevallen terug te brengen.
Wij hebben ook hier 1 suggestie die we aan de gedeputeerde zouden willen meegeven:
- Zou het mogelijk zijn om de weggebruiker er met opvallender borden, de zogenaamde mottoborden, ook op te wijzen als er sprake is van een gevaarlijke kruising of wegvak zodat de weggebruiker zich er meer van bewust is dat hij op een gevaarlijk wegvak rijdt?

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer