Beleidsnota fiets


22 februari 2012

Wij willen onze complimenten geven aan de makers van de beleidsnota fiets.
De fractie van de Partij voor de Dieren heeft daarnaast nog 1 punt dat we ter overweging aan de gedeputeerde zouden willen meegeven. Voorafgaand willen we benadrukken dat wij wensen dat mensen het openbaar vervoer kiezen in plaats van de auto, maar toch:

Bij hoofdstuk 4.4.2 wordt gesproken over de overstap fiets-auto. Hierbij wordt gedoeld op de mogelijkheid die er zou moeten zijn om aan de rand van de stad de auto te parkeren en daar verder te gaan met de fiets.
Er wordt geschreven: “wij willen de mobilist stimuleren om de auto aan de rand van de stad te parkeren en vanaf daar per fiets de weg te vervolgen”.
Daarbij wordt er vanuit gegaan dat de persoon die uit de auto stapt zijn eigen fiets vervolgens pakt. Zou er ook niet een mogelijkheid zijn om aan de rand van de stad ter plekke fietsen aan te bieden (iets vergelijkbaars als de OV-fiets)?
Wij denken hierbij aan de problemen die zullen ontstaan als de Ringweg Zuid gaat worden aangepakt. Het zou een mooi gebaar zijn naar de automobilist als dan gebruik kan worden gemaakt van een leenfiets. Dit is ook nog eens goed voor het milieu en voor de gezondheid. Wie weet bevalt het fietsen vanaf de rand van de stad en blijft deze gewoonte aanwezig als de weg klaar is.
Verder sluiten wij ons aan bij de wens van de PvdA om de OV-fiets op meerdere stations in de provincie aan te bieden.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer