Verkeers­on­derzoek Bedum Commissie Mobi­liteit en Energie


16 mei 2012

Na het lezen van de uitkomsten van het onderzoek waren wij erg benieuwd naar de reactie van de gemeente Bedum en de inwoners van deze gemeente. Maandag en gisteren ontvingen wij daarover meerdere brieven. Inmiddels hebben er vele mensen ingesproken over dit onderwerp. Dank daarvoor.


Gezien de complexiteit van deze situatie willen wij graag eerst een reactie van GS op de opmerkingen die door de insprekers zijn gemaakt.
Wij horen graag van het College hoe het kan dat de zorgen van de bewoners zo onderbelicht zijn gebleven bij het genomen besluit om niet verder na te denken over een wegaanpassing. Uit de brieven blijkt dat de inwoners van Bedum met zeer onveilige en ongezonde situaties te maken hebben. Dat kan toch niet zomaar genegeerd worden?
Het onderzoek geeft een heel clean beeld, en stelt dat een wegaanpassing niet veel aan de overlast zal veranderen. Dit lijkt ons te kort door de bocht. Zijn er niet meer mogelijkheden die onderzocht moeten worden?
Verder is het ook ons niet duidelijk waar de verschillen in het aantal vrachtwagens en verkeersbewegingen vandaan komen tussen het verkeersonderzoek en de genoemde aantallen in de bewonersbrief en de brief van Friesland Campina? Deze vraag is blijkbaar nog door niemand beantwoord.
Verder vragen wij ons af hoe het staat met de uitbreiding van Domo. Is dat al een voldongen feit, zijn alle vergunningen al verleend en wie is hier het bevoegd gezag, provincie of gemeente?


Misschien moet de provincie zich ook realiseren dat met het vrijgevige beleid voor megamelkveestallen het verkeer van melktankwagens en ander vrachtverkeer in onze provincie zal blijven toenemen. Een deel van de oplossing voor overlast van vrachtverkeer door dorpen kan dan ook gelegen zijn in de keus voor een kleinschaligere landbouw die kiest voor regionale produktie ipv de provincie vol te bouwen met nog meer melkveehouderijen die voor de export produceren. Want het blijft niet bij een stal, ook alle randgevolgen hiervan krijgt Groningen op haar bord. Verkeersonveiligheid, fijnstoftoename, lawaai, kortom een industriële ontwikkeling op het platteland.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer