Biomassa en CO2 opslag kolen­cen­trale Eemshaven


16 mei 2012

De brief van RWE/Essent roept bij de Partij voor de Dieren de nodige vragen op. Voordat ik inga op biomassa eerst de dikke adder onder het gras uit de laatste alinea. Hier staat duidelijk dat er alleen biomassa bijgestookt gaat worden als de leveranciersverplichting wordt ingevoerd, en dat de bijstook afhankelijk wordt gemaakt van dit marktgedreven systeem. Met andere woorden, zolang niet alle elektriciteitsleveranciers verplicht zijn een bepaald percentage duurzame stroom aan hun klanten te leveren, zullen die leveranciers ook niet de markt opgaan om grone stroom in te kopen, en is er voor RWE/Essent blijkbaar onvoldoende aanleiding om groene stroom te produceren middels bijstook van biomassa.
Wij willen graag weten hoe de stand van zaken is rondom die leveranciersverplichting. Kan de gedeputeerde daar meer over vertellen?

Ten tweede is bijstook nu nog afhankelijk van de MEP subsidie. Die subsidie loopt af, wat dus tot gevolg kan hebben dat er in de toekomst helemaal geen biomassa bijgestookt gaat worden in Eemshaven. Als de leveranciersverplichting er dus niet komt, en de subsidie verdwijnt, is blijkbaar alle motivatie verdwenen om nog groene stroom te produceren. Dat RWE/Essent winst wil maken is ons volkomen helder, maar toch roept dit vraagtekens op welke groene en duurzame ambities dit bedrijf werkelijk heeft.

Een ander punt van zorg is dat met een leveranciersverplichting, het geld voor groene stroom rechtstreeks naar de kolenboeren gaat, die er vervolgens weer nieuwe kolencentrales mee bekostigen. En elke euro die geinvesteerd wordt in fossiele brandstoffen wordt niet geinvesteerd in een duurzame energievoorziening voor de toekomst. Groene stroom uit biomassa is daarom wat de Partij voor de Dieren betreft discutabel. De bijstook levert nauwelijks tot geen milieuwinst en er gaat geen prikkel van uit om serieus te investeren in echt hernieuwbare energie uit zon en wind.

Dat brengt mij bij het volgende belangrijke punt: de duurzaamheid van biomassa. In de brief wordt gerefereerd aan de aangenomen motie over het "onbeperkt toelaten van het bijstoken van biomassa, mits dat voldoet aan de duurzaamheidscriteria". Deze motie heeft de Partij voor de Dieren destijds overigens niet gesteund, omdat wij van mening zijn dat een kolencentrale nooit en te nimmer duurzaam kan zijn.
De vraag welke duurzaamheidscriteria hier worden gehanteerd is nog onbeantwoord.
Bijstoken van biomassa voldoet in ieder geval lang niet altijd aan de duurzaamheidscriteria van de Partij voor de Dieren. Werkelijk groene biomassa bestaat volledig uit restprodukten, concurreert niet met voedselvoorziening, veroorzaakt geen natuurafbraak, en is niet afkomstig uit de intensieve veehouderij. Bovendien moet ook de produktie en het transport gewogen worden in de balans.
Rwe zegt: “De meestook van biomassa zien wij als een van de belangrijkste manieren te komen tot een meer duurzame energievoorziening.
Sloop- of afvalhout is in het algemeen niet geschikt voor onze ultramoderne centrale In de Eemshaven.” Wij zijn benieuwd welke bijstook dan wel mogelijk is. Gaat het hier ook om de houtpellets en de biocoal die in Geertruidenberg en Cuijk worden gebruikt? RWE/Essent haalt een groot deel van de houtpellets voor deze centrales uit produktiebossen in Noord-Amerika. Het lijkt ons dan ook verstandig om eens door te laten rekenen hoe CO2 neutraal deze vorm van biomassa werkelijk is.

Verder valt het ons op dat er een flinke scheut greenwashing in de brief staat. Er wordt gerefereerd aan CO2 opslag, deze keer onder de zeebodem, om het groene gezicht nog harder te laten glimmen. Laten we heel duidelijk zijn: CO2 opslag is geen oplossing maar symptoombestrijding! Wegstoppen onder de grond geeft geen prikkel om tot CO2 reductie te komen. De snelste manier om klimaatverandering tegen te gaan is minder CO2 uitstoten; maar in plaats daarvan wordt er een centrale gebouwd die we niet eens nodig hebben voor onze energiebehoefte. Een vraag aan de gedeputeerde: Is de provincie op enigerlei wijze betrokken bij de plannen van RWE/Essent voor CO2 onder de zeebodem, ook gezien de ambitie uit het Groningse Energieplan om tenminste één proefproject gerealiseerd te krijgen?

Verder lees ik in de brief van RWE-Essent dat ze goed hun best doen om een duurzame partner te zijn in onze provincie. Het klinkt dan ook heel leuk dat er door hen wordt gewerkt aan natuurcompensatie. Ik neem aan dat dit niet gebeurt op basis van vrijwilligheid maar omdat dit een eis is geweest. Het klinkt daarmee mooier dan het werkelijk is. De enorme schade die de kolencentrale toebrengt aan onze natuur en het milieu zijn niet te compenseren met een vogelveldje hier en een woelmuizenstrook daar. Wij vinden het dan ook ongepast dat er zo trots gesproken wordt over natuurcompensatie die niet in verhouding staat tot de negatieve effecten. Het blijft een onzalig plan om aan de rand van een uniek natuurgebied een kolencentrale in bedrijf te nemen. De impact is helaas grotendeels onzichtbaar. De schadelijke stoffen verdwijnen in de lucht, het water warmt de Waddenzee op, en de gevolgen voor de natuur zullen pas over enkele jaren meetbaar zijn - maar dan kunnen we niet meer terug.

En daarmee wil ik afsluiten: het blijft voor de Partij voor de Dieren onverteerbaar dat we in Groningen van doen hebben met de bouw van een kolencentrale, ongeacht het percentage bijstook van zogenaamd duurzame biomassa. Zoals Anja Hazekamp al zei in dit huis: dat is niet groen, dat is hooguit gifgroen.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer