Diverse wegaan­pas­singen Commissie Mobi­liteit en Energie


16 mei 2012

Aansluiting Kardinge


De Partij voor de Dieren is, zoals het plan nu wordt gepresenteerd, verheugd dat er veel aandacht is besteed aan de ecologische groenstructuur van dit nieuwe wegvlak. In deze voordracht is er ruimte voor het leefgebied van dieren waarbij de veiligheid van mens en dier zoveel mogelijk wordt nagestreefd. Wij roepen het college op om deze werkwijze bij alle wegaanpassingen toe te passen.

Herinrichting N366 richting Duitsland

De Partij voor de Dieren verzoekt het college om in dit plan maatregelen op te nemen zodat ongelukken met overstekend wild worden verminderd of voorkomen door bijvoorbeeld het aanleggen van fauna-passages en faunakeerschermen.


Landschappelijk verkeerskundig ontwerp

In de bijlage kunnen we lezen dat in de periode 2003-2007 58 ongevallen met dieren zijn geregistreerd. De provincie wil in het project N366 veilig het aantal ongevallen met reeën halveren. Hiervoor wordt het gedrag van de reeën in beeld gebracht. Tevens worden de ecologische verbanden tussen flora en fauna in de omgeving van de N366 in kaart gebracht
De Partij voor de Dieren wil graag van u weten wanneer wij de resultaten kunnen verwachten en verzoekt het college om een plan van aanpak te maken.
Verder wenst de Partij voor de Dieren dat de bescherming van dieren tegen aanrijdingen meegenomen moet worden in de uitvoering van de nog aan te passen wegvakken.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer