Vergroening ener­gie­voor­ziening buurten en dorpen Mobi­liteit en Energie


20 juni 2012

Het is voor de Partij voor de Dieren een Ppsitieve ontwikkeling dat de provincie burgers stimuleert om groene energie te kopen en/of te produceren. Zoals ik in mijn vorige bijdrage aangaf: Groene energie is niet groen als we de vee-industrie gebruiken om te voorzien in onze energiebehoefte.


1. Kunt u aangeven hoeveel CO2 / energie bespaard moet worden per initiatief?
2. Tegen welke energievorm wordt de besparing afgewogen?
3. Hoe wordt de burger geïnformeerd over de consequenties van biomassa? Betekent dit een groei van de vee-industrie in de noordelijke provincies om locale prestatieafspraken voor energiereductie te halen?

Graag vernemen wij van de Gedeputeerde of hij bereid is om de voorwaarden voor het stimuleren en faciliteren in te kaderen door het uitsluiten van de vee-industrie als leverancier van groene energie.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer