Inbreng North Refinery Omgeving & Milieu


10 september 2012

In juli door RTV Noord werd opgetekend: Hoewel de situatie bij het bedrijf North Refinery is verbeterd, gaat het nog niet goed genoeg. Van de lijst met verbeterpunten zijn nu 60 van de 78 aangepakt. Einde citaat.

De fractie van de Partij voor de Dieren vindt het erg zorgelijk dat een bedrijf dat onder verscherpt toezicht staat nog altijd de regels van de vergunning overtreedt. North Refinery laat al lange tijd zien geen boodschap te hebben aan regels. De fractie van de Partij voor de Dieren ziet hierin dan ook het bewijs dat handhaving van de regels bij juist dit type bedrijven van het grootste belang is en altijd zal blijven. Iedere keer als ik een politicus hoor zeggen dat we de verantwoordelijkheid voor het naleven van de regels aan de bedrijven moeten overlaten denk ik aan North Refinery.
Bv. De brandveiligheid bleek na onderzoek niet voldoende veilig te zijn. Zelfs bij een bedrijf als deze mag je kennelijk niet verwachten dat ze op dit gebied, ook in hun eigen belang, aan de regels voldoen.

Wij hebben een vraag over het feit dat de Raad van State op 13 juni alle inningsbesluiten ivm geur heeft vernietigd. Wij betreuren het dat de verslagen die zijn gemaakt onvoldoende duidelijk waren. Wat gaat er aan gedaan worden om te voorkomen dat een inningsbesluit opnieuw kan worden vernietigd?

Heeft het Nederlands Forensisch Instituut inmiddels de analyse afgerond van de genomen monsters? Zijn daar nog bijzonderheden uit gekomen? Of werden de voorlopige conclusies bevestigd?

Wij zijn natuurlijk erg benieuwd naar de uitkomsten van het collegiaal deskundigenonderzoek dat naar 26 risicovolle bedrijven is gestart. Is de rapportage al af?

Tenslotte zijn we erg benieuwd naar de uitkomsten van de meting die in de eerste helft van juli gedaan zou gaan worden nadat de droge gaswasser met stoffilter is geplaatst.

Dat waren onze vragen voorzitter.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer