Rapport gezond­heids­risico\'s chemie Delfzijl Omgeving en Milieu


13 juni 2012

Wat is de reactie van GS op de opmerking van “Delfzijl, lekker leven aan zee”, punt 2 waarin wordt gezegd dat het onderzoek heeft plaatsgevonden op een moment waarop de wind anders waaide dan normaliter? Waardoor de gemeten waarden een ander beeld zouden geven dan normaliter het geval zou zijn?
En is het niet vreemd dat de inwoners van Borgsweer niet bekend zijn met de enquête die gedaan is? (punt 3).
In het rapport wordt genoemd dat mensen dicht bij de bron in geval van incidenten met een kortdurende hoge uitstoot tijdelijk last kunnen krijgen van irritatie van ogen en luchtwegen. Daarbij wordt genoemd dat het zou gaan om medewerkers van het bedrijf waar de uitstoot plaatsvindt.
Ik dacht bij een eerdere bespreking van dit onderwerp te hebben begrepen dat dit ook bij omwonenden wel is voorgekomen. Hoe zit dit nu?
Zover ik altijd heb begrepen hebben rokers een slechtere neus, ruiken ze minder goed. Als je je realiseert dat er in Delfzijl meer mensen roken dan gemiddeld in Nederland zou ik dan ook de conclusie kunnen trekken dat de geur nog veel erger is dan door de inwoners van Delfzijl wordt ervaren?
Geurhinder kan ook indirect de gezondheid beïnvloeden wordt in het rapport geschreven. Gevolgen kunnen zijn: slapeloosheid, onrust en verhoogde bloeddruk. Bij een zeer sterke geurprikkel kan het ook leiden tot misselijkheid en hoofdpijn. Deze verdwijnen weer als de blootstelling aan de geur wordt beëindigd. Onze vraag is: hoelang duren die periode’s van sterkere geurprikkel eigenlijk? Als dat een aantal dagen aanhoudt is dat nogal een effect lijkt me.
Wat de Partij voor de Dieren betreft is de hinder die wordt ervaren van de geur voldoende reden om de bedrijven die hier de veroorzaker van zijn te dwingen deze geurproblematiek zo snel mogelijk op te lossen.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer