Toekomst Groninger museum


21 maart 2012

De fractie van de Partij voor de Dieren is net als veel partijen van mening dat het Groninger Museum een belangrijke functie heeft voor onze provincie. Dus op de vraag of wij financieel moeten ondersteunen om te voorkomen dat het Museum eindigt in een faillissement kunnen wij alleen maar ja zeggen. Dit doen wij niet van harte, want de afgelopen tijd is meerdere keren gebleken dat het museum de zaken financieel niet voor elkaar had, waardoor er tussentijds moest worden ondersteund.
Wij zijn dan ook van mening dat er nu echt schoon schip gemaakt moet worden. Er moet een werkelijk gedegen toezicht komen, want het toezicht dat tot nu toe heeft plaatsgevonden is duidelijk niet voldoende geweest.
Het kan niet zo zijn dat telkens opnieuw problemen ontstaan in de organisatie en dat de provincie dan steeds weer moet komen opdraven met een financiële injectie. Wij hebben de wens dat de vicieuze cirkel nu voor eens en voor altijd doorbroken wordt, dat het Groninger Museum zal uitgroeien tot een gezond en florerend bedrijf en vragen ons af welk aandeel de provincie hierin kan hebben.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer