Natuur­ak­koord commissie Omgeving en Milieu


7 maart 2012

De Partij voor de Dieren is erg teleurgesteld dat de provincies hebben gebogen voor het afbraakbeleid van Bleker. De kleine extra fooi die de nieuwe onderhandelingen hebben opgeleverd is niet meer dan een vodje om een hevig bloedende wond mee te stelpen. Echter, deze beslissing kunnen wij voorlopig niet meer terugdraaien, en daarom moeten we er in Groningen maar het beste van zien te maken. We zouden niet akkoord moeten gaan met dit decentralisatie-akkoord en sluiten aan bij de SP die ook aangeeft dat we het hier niet zomaar bij moeten laten. Tegelijkertijd moeten we op onderzoek hoe we dit moeten gaan uitvoeren.
Uit de brief bij dit agendapunt menen wij op te maken dat u van plan bent om de realisatie van de gehele EHS als provinciale opgave door te zetten, echter er lijken ook wat slagen om de arm gehouden te worden. Kunt u bevestigen dat het "niet wijzigen van de provinciale inzet voor het Programma Landelijk Gebied" betekent dat GS voornemens is om de gehele EHS inclusief robuuste verbindingszones te realiseren, en bent u bereid hiervoor middelen vrij te maken? Of gaat u wel in de EHS knippen? Wanneer zullen de wijzigingen die voortkomen uit de bezuinigingen in het provinciale beleid en de begroting worden verwerkt?
Wij moeten ons blijven realiseren dat de EHS al zeer minimaal is, de 728.000 hectare landelijk die eerst was afgesproken is al teruggebracht naar 600.000, en als die nu ook nog eens wordt ingekrompen door herijking zal deze zijn doel, namelijk het behouden en versterken van de biodiversiteit, nooit gaan waarmaken. Omdat een gezonde en rijke natuur een essentiële voorwaarde is voor een goede toekomst voor mens, dier en milieu moeten wij onze verantwoordelijkheid nemen en hier geen concessies doen.
Met het natuurakkoord komen er nieuwe taken op de provincie af, zoals het exotenbeleid. Wij willen graag uw standpunt weten ten aanzien van zogenaamde invasieve exoten. Ook het faunafonds gaat richting provincie, echter hier wordt sterk op bezuinigd. Zal dit ten koste gaan van een van haar taken, zijnde onderzoek naar en toepassing van alternatieven voor het doodschieten van dieren?
Verder zijn wij van mening dat een evaluatie op het behalen van de Europese doelstellingen in 2016 veel te laat is, waarom komt er geen tussenevaluatie? Het lijkt ons namelijk zeer onwaarschijnlijk dat de jarenlange terugloop in soorten ineens als door een wonder gekeerd gaat worden. We moeten de vinger aan de pols houden, en niet nog vier jaar doorgaan voordat er aan de bel getrokken wordt.
Tenslotte, wij vinden het Groenmanifest net als een aantal andere partijen niet ambitieus genoeg.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer