Inbreng rapport grond­ver­werving Omgeving & Milieu


17 oktober 2012

Voorzitter,
Wij danken de rekenkamer voor het gemaakte rapport.
De Partij voor de Dieren is verheugd dat uit dit rapport blijkt dat de provincie geen grote risico's aangaat bij grondverwerving.
De Rekenkamer concludeert wel dat er bij grondruil minder transparantie en meer risico is. Met betrekking tot het verwerven van grond voor natuur lijkt het ons dan ook dat deze conclusie om extra alertheid vraagt. Bij de verdere verwezenlijking van de EHS zal er ook grond geruild moeten worden, en gezien de bezuinigingen op natuur telt hier elke cent. Het teveel betalen voor of verkeerd taxeren van gronden kan direct ten koste gaan van de oppervlakte natuur.

Alhoewel de gronden die de DLG (Dienst Landelijk Gebied) in opdracht van de provincie verwerft voor het realiseren van natuurdoelen officieel nog eigendom van het rijk zijn, zijn wij toch benieuwd hoe u de conclusies van dit rapport gaat toepassen op deze gronden. Immers, de provincie is opdrachtgever en dus verantwoordelijk voor een verstandige, zuinige en strategische handelswijze.
Het feit dat DLG meer grond heeft vervreemd dan verworden kunnen wij niet helemaal plaatsen. Maar wij nemen aan dat met het bespreken van de notitie Natuur- en landschap over enkele maanden meer duidelijkheid gegeven wordt over deze grondtransacties, of hebben deze compleet stilgelegen in afwachting van de verdere afspraken n.a.v. het deelakkoord Natuur? Wij zien graag berichten tegemoet over de grondverwervingsstrategie voor de EHS. Er moet voor de uitvoering van het Groenmanifest nog 1000 ha. grond verworven worden, en wij hopen dat de zorgvuldige werkwijze ook hier strikt gehanteerd gaat worden.

Bedankt voorzitter.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer